SARJAT JA MATKAT:

Lauantai 18.7.2020Sunnuntai 19.7.2020
SarjaMatka kmSarjaMatka kmSarjaMatka km
D21E3,5D21E4,2D403,0
D21A3,3D21A4,0D452,7
D403,1D203,6D502,2
D502,8D183,0D552,1
D602,3D162,5D601,7
D203,3D142,8D651,7
D183,1D122,0D701,6
D162,8D12TR1,7D751,6
H21E3,8D10RR1,7/3,1D801,6
H21A3,5H21E5,1H403,9
H403,3H21A4,5H453,4
H503,2H204,2H503,0
H603,1H183,6H552,7
H203,5H163,0H602,7
H183,3H142,8H652,7
H163,2H122,0H702,1
H12TR1,7H751,6
H10RR1,7/3,1H801,6