Eettiset periaatteet ja arvot

Seuran eettiset periaatteet ja arvot ovat:

  • Yhteisöllisyys
  • Avoimuus
  • Tavoitteellisuus
  • Ympäristötietoisuus
  • Terveelliset elämäntavat

Näistä asioista löytyy kattavammin toimintakäsikirjasta.