PÄIJÄTHÄMÄLÄISET ILTARASTIT

YLEISTÄ

Päijäthämäläiset iltarastit on huhti-syyskuun aikana tiistaisin ja lokakuussa lauantaisin järjestettävä liikuntatapahtuma, jossa kaikenikäiset ja -kuntoiset liikunnanharrastajat voivat kohentaa ja ylläpitää kuntoaan ja suunnistustaitoaan.

Iltarasteilla kyseessä ei ole kilpailu, vaikka haluaville radan oikein suorittaneille otetaan aika. Tuloksen julkaistaan iltarastien nettisivuilla ja lähetetään paikallislehdille.

OMATOIMIRASTEJA TARJOLLA MYÖS KAUDELLA 2022

Omatoimirasteista on erillinen ohje artikkelissa Omatoimirastien askelmerkit.

RATAVAIHTOEHDOT

A: vaativa noin 5,0 – 7,5km
Radalla on vaativuudeltaan eritasoisia rastipisteitä ja -välejä. Taitoa ja kuntoa vaativa rata.

B: keskivaikea noin 4,0 – 5,5 km
Radalla on sekä helppoja, että vaativampia rastipisteitä ja -välejä. Juoksuvoimaa korostava rata.

C: vaativa noin 2,5 – 3,5 km
Rata sopii henkilöille, joilla on hyvät suunnistustaidot ja haluavat pitää niitä yllä, mutta jotka eivät halua suunnistaa pitempiä matkoja.

D: helppo noin 1,5 – 2,5 km.
Tällä radalla voi käyttää alueella olevia polkuja, hakkuuaukkojen reunoja, linjoja, ojia ym. selkeitä kohteita suunnistusta helpottavina tekijöinä. Sopii alkeet omaaville lapsille tai aloitteleville aikuisille.

Ratamestarin harkinnan mukaan tarjolla voi olla myös joku seuraavista:

E: helppo noin 1,0 – 2,0 km
Polkuja, uria, ojia tai linjoja seuraileva rata, jolta poiketaan hakemaan rastit selkeistä pisteistä. Helppokulkuinen, lapsille sopiva rata.

D2: helpohko noin 2,0 – 3,0 km
Kokeneille lapsille ja lyhyttä rataa haluaville aikuisille. Tukeutuu selkeisiin pisteisiin rastien läheisyydessä. Rastin otto saattaa olla vaativa tukipisteen jälkeen.

Mitään edellä mainituista radoista ei ole pakko suorittaa sellaisenaan, vaan voit halutessasi itse valita rastit joilla käyt.

SUUNNISTUSAIKA

Huhti – elokuussa maastoon pääsee klo 17.00 – 19.00 välillä ja takaisin on palattava klo 20.30 mennessä.
Syyskuussa lähdöt ovat klo 17.00 – 18.30 ja paluu viimeistään klo 20.00.
Lokakuussa lauantaisin lähtöaika on klo 10.00 – 12.00 ja paluu viimeistään klo 13.30.

VALMISTAUTUMINEN

Pukeudu sään mukaisesti. Tarvittaessa saat järjestäjiltä lainaksi kompassin ja kartansuojuksen (muovikotelo). Rasteilla käynnin toteamiseksi käytetään Emit-korttia. Jos sinulla ei ole omaa korttia, niin voit vuokrata sen käyttöösi tapahtuman ajaksi. Ilman aikaa suunnistavilla ei Emit-kortti ole välttämätön. Silloin kun kalenterissa on merkintä myös pyöräsuunnistus, niin on mahdollista lainata pyöräsuunnistusteline, jos haluaa kokeilla pyöräsuunnistusta.

ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSU

Tapahtumapaikalla ilmoittaudu iltarastivaunulla, josta saat kartan ja maksat osallistumismaksun. Iltarastien hinnat löydät täältä.

Voit myös ilmoittautua etukäteen ja maksaa karttamaksun Rastilippu – palvelussa osoitteessa https://www.rastilippu.fi/

meilla toimii rastilippu v300x78 px

Kartassa on valmis ratapainatus tai rastit, joista valitset ratasi.
Lähtö tapahtuu toimitsijan ohjeiden mukaisesti. Ilmoittaudu toimitsijalle suunnistuksen jälkeen myös silloin, kun olet suunnistanut ilman aikaa, jotta sinua ei turhaan odoteta.

SUUNNISTUSOPASTUS

Vaikka et olisikaan suunnistanut aikaisemmin, voit rohkeasti tulla iltarasteille. Siellä sinua opastetaan/ohjataan niin, että opit perusasiat nopeasti. Suunnistuksen opetusta tehdään myös suunnistuskoulussamme sekä erikseen sovittuina opastustapahtumina iltarastien yhteydessä yrityksille tai yhteisöille. Aikuisten suunnistuskoulu järjestetään touko – kesäkuussa.

VASTUU

Koska tapahtuma on harrastusluonteinen, vastuu on osanottajalla itsellään.

TERVETULOA!