Iltarastit Holmassa 2.8.2022

Elokuun ensimmäiset iltarastit suunnistetaan Pesäkallio-Holman alueella. Maasto on hyvin vaihtelevaa ja sisältää melko paljon korkeuseroja. Kartan pohjoisosaa leimaavat hienot mäet kalliorinteineen ja suoalueet, joiden välissä mutkittelee runsas polkuverkosto. Etelässä puolestaan korostuvat runsaan kasvillisuuden lehtoalueet. Pidemmät A- ja B-rata tarjoavat haasteita koko kartan alueelta, kun taas lyhyemmät C- ja D-rata pysyttelevät kartan eteläpäässä. Pidemmillä radoille korostuu erityisesti reitinvalinta, mutta lisäksi radat sisältävät tarkkuutta vaativia rasteja kartan pienipiirteisimmillä alueilla. Mäkiä ja mustikoita on tarjolla kaikille.

Valittavissa ovat seuraavat radat:

A-rata : 7,4 km, 16 rastia, 1:10 000, vaativa

B-rata: 5,0 km, 13 rastia, 1: 10 000, keskivaikea

C-rata: 3,5 km, 12 rastia, 1: 7 500, vaativampi kuin B-rata

D-rata: 1,9 km, 6 rastia, 1: 7 500, helppo

Iltarastien pysäköinti sekä ilmoittautuminen tapahtuvat LSK:n liikekiinteistön piha-alueella osoitteessa Puhelinkatu 1. Piha vapautuu iltarastikäyttöön vasta klo 16.30, joten saavuthan rasteille vasta normaaliin aloitusaikaan. Tämänkin jälkeen piha-alueella liikkuu rekkoja ja jakeluautoja, joille on annettava esteetön pääsy lastaus- ja latauspaikoille.

Kulku pihaan tapahtuu Puhelinkadun puoleisesta portista. Pysäköinti pihassa tapahtuu pysäköinnin ohjauksen mukaan ensisijaisesti merkityille pysäköintipaikoille.

Ratojen lähtö on Merrasjärven eteläpäässä n. 1 km päässä pysäköintialueelta. Siirtyminen lähtöpisteelle tapahtuu Holmantien ja Jatkotien kevyen liikenteen väyliä pitkin. Reitti on merkitty karttoihin katkoviivoilla. Huomaa, että reitillä on ylitettävä autotie ilman suojatietä. Maalista palataan pysäköintialuellee Savontien suuntaisesti polkuja ja kevyen liikenteen väyliä pitkin. Tässäkin on ylitettävänä autotie ilman suojatietä. Noudata tarvittavaa varovaisuutta.

Paikalla myös Suunnistajan Kauppa.

Tervetuloa!