Hippo-suunnistuskoulu alkaa

Kevät merkitsee aina sitä, että lasten Hippo-suunnistuskoulu alkaa. LS-37:n Hippo-suunnistuskoulu on tarkoitettu aloittelijoille ja jo pidemmälle ehtineille noin 6-16 vuotiaille tytöille ja pojille. Suunnistuskoulussa opitaan suunnistuksen perustaitoja, tutustutaan suunnistuksen eri harjoitusmuotoihin sekä kehitetään lajitaitoja huomioiden lapsen ikä ja taitotaso. Lapset oppivat liikkumaan luonnossa ja kunnioittamaan sitä. Jokaisessa ryhmässä on 3-7 ohjaajaa riippuen ryhmän koosta. Suurin osa ohjaajista on käynyt Suomen Suunnistusliiton lasten ohjaajakoulutuksen tai taso 1 valmentajakoulutuksen. Lapset saavat täten ammattitaitoista ohjausta suunnistustaidon oppimiseen ja monipuoliseen liikkumiseen.

LS-37:n lasten Hippo-suunnistuskoulussa on useita eri tasoryhmiä, joista lapsi voi valita omalle iälleen ja tasolleen sopivan. Orava-ryhmässä alle 10-vuotiaat tutustuvat suunnistuksen perusteisiin esim. karttamerkkeihin, kartan väreihin ja kartan suuntaamiseen yhdessä huoltajansa kanssa. Kettu-ryhmäläiset ovat 8-11 -vuotiaita ja osaavat jo suunnistuksen perusteet sekä selviävät itsenäisesti oman ikätason radasta. Hirvi-ryhmäläiset ovat yli 11-vuotiaita ja haluavat kehittää suunnistustaitojaan sekä harrastaa mukavaa lajia. Lisäksi Hippo-suunnistuskoulun ohjelmaan osallistuu Tsempit, joka on 11-14 -vuotiaiden aktiivisesti kilpailevien lasten ryhmä. Tähän ryhmään haetaan, lapsi käy aktiivisesti kansallisissa suunnistuskilpailuissa ja lapsella on oma halua kehittyä erityisesti kilpasuunnistajana.

Tämän vuoden Hippo-suunnistuskoulu alkaa kahdella maksuttomalla tutustumistapahtumalla. Ensimmäinen Hippo-tapahtuma on tiistaina 19.4. iltarastien yhteydessä Urheilukeskuksessa (Tapahtumamainos pdf). Lapset ja perheet pääsevät tutustumaan suunnistuskouluun neljällä esimerkkiharjoitepisteellä klo 18-19 välisenä aikana. Paikalla on myös Henri-Hippo, joka jakaa lapsille palkintoja, kun on käynyt tarpeeksi monella pisteellä harjoittelemassa suunnistustaitoja. Toinen maksuton tutustumistapahtuma on maanantai-iltana 25.4. (Tapahtumamainos pdf). Silloin kokoonnutaan klo 18 Länsiharjun koululle ja oman tasoryhmän ohjaajien johdolla saa esimakua, millainen yleensä suunnistuskouluharjoitus on.

Tutustu lasten Hippo-suunnistuskoulun sivuihin ja tämän kesän ohjelmaan. Tule rohkeasti mukaan maksuttomiin tutustumistapahtumiin ja ilmoittaudu suunnistuskouluun viimeistään 2.5.

Tervetuloa mukavan harrastuksen pariin!