Ratamestarin lausunto

Sprinttisuunnistus on oma intohimoni ja olen pyrkinyt tämän intohimon tuomaan ratoihin. Vierumäen Urheiluopiston alue on varmasti monelle kilpailuun osallistuvalle ennestään tuttu. Kilpailun ajaksi radoille on lisätty muutamia lyhyitä aitoja teknisen haastavuuden luomiseksi. Tämä myös tasoittaa alueen tuntemisesta saatua hyötyä osallistujien välillä. Radat ovat monipuoliset ja ainakaan itse en ole yhtä monipuolista sprinttikilpailua juossut. Urheiluopiston alue muodostuu erittäin nopeakulkuisista nurmi- ja maastoalueista, sekä sprinttikilpailulle epätyypillisen hitaasta ja suuria korkeuseroja sisältävistä metsäalueista. Kilpailijoiden kannalta merkittävin maastoon liittyvä huomio on metsäalueiden paikoittainen huonokulkuisuus. Tästä syystä suomalaisittain harvinaisen suuret kiertävät reitinvalintaratkaisut saattavat osoittautua suoria valintoja paremmiksi.

Maastonpiirteet ovat luoneet myös mahdollisuuden monipuolisiin ratoihin. Suunnistajille haasteen luovatkin nopeiden ja helppojen alueiden, sekä teknisesti ja fyysisesti haastavien alueiden yhdistelmät. Radat sisältävät paljon rasteja, josta johtuen rasteja on maastossa lähekkäin. Suunnistajien tuleekin olla tarkkaavaisia rastikoodien ja ratojen risteämäkohtien kanssa.

Kilpailun tapahtuessa pienellä alueella, on rakennusten läheisyydessä tavanomaista suurempi törmäämisvaara. Kilpailijoilta toivotaankin äärimmäistä varovaisuutta kilpailun aikana loukkaantumisten välttämiseksi. Maastojuoksuun tarkoitettu jalkine on kilpailijoille lähes ehdoton. Nuorimpien ja vanhimpien radat pysyvät tasaisemmalla alueella, jossa kulkukelpoisuus on parempi ja lenkkitossu riittävä.

Suurin osa radoista on sääntömääräisten ihanneaikojen alarajoilla tai jopa alle. Pääsarjojen ihanneajat ovat vähän päälle 13 minuuttia. Täten sprinttikilpailusta ei synny liian suurta rasitusta ennen viikonlopun maastomatkoja. Suosittelenkin sprinttiin osallistumista, vaikka matka ei normaalisti olisikaan se oma suosikki.

Ratamestari,

Teemu Niskanen