Pelastussuunnitelma LaSu 2016

Tomi Silvonen

Pelastussuunnitelma: Vierumäki-sprint & Lahti-Suunnistus

 1. Yleisötilaisuuden yleistiedot

1.1 Tilaisuuden nimi

Vierumäki-Sprint & Lahti-Suunnistus 2016

 

1.2 Tilaisuuden järjestäjä

(Yhteystiedot)

Lahden Suunnistajat -37, kilpailunjohtaja: Tomi Silvonen, puh. 050-3507111, e-posti: tomi.silvonen@phnet.fi

1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi, osoite ja GPS koordinaatit

Suomen Urheiluopisto, Kaskelantie 2 , 19120 Vierumäki

Kilpailukeskus: Vierumäki-halli/harjoituskenttä

WGS84 – N: 61.110698, E: 26.008406

1.4 Ajankohta

22-24.7.2016

è 22.7. klo 16:00 – 22:00

è 23.7. klo 9:00 –  16:00

è 24.7. klo 08:00 – 15.00

1.5 Selvitys tilaisuuden luonteesta

22. päivä sprint suunnistuskilpailu è urheiluopiston alueella juostava tapahtuma, jossa juostaan kartalle merkittyjen rastipisteiden kautta lähdöstä maaliin,

22 – 23 päivä suunnistuskilpailu è maastossa juostaan kartalle merkittyjen rastipisteiden kautta lähdöstä maaliin.

1.6 Arvioitu yleisömäärä

Kilpailijoita 22.7. n. 450 ja 23-24.7. n. 800 per päivä. Järjestäjiä ja huoltajia yhteensä n. 250 henkeä. Varsinaista yleisöä: 50 henkeä.

 

2. Tilaisuuden onnettomuusriskitekijät niiden ennaltaehkäisy toimenpiteet onnettomuuden sattuessa

Riskitekijä

Ennaltaehkäisy

Pelastustoimenpiteet

2.1 Tulipalo

4 kpl jauhesammuttimia parkkialueella ja kilpailukeskuksessa

Alkusammutus kilpailukeskuksessa jauhesammuttimilla  ja Vierumäkihallissa sisällä olevilla alkusammutusvälineillä. Soitto 112.

2.2 Sairaskohtaus

Ensiapupiste Vierumäki-hallissa: 

EA-ryhmä + lääkäri Mari Koivunen. Maastossa juomarasteilla ea-päivystys kilpailukeskukseen.

Defibrilaattori Scandic-hotellin aulassa.

Ensiapu – tarvittaessa soitto 112.

2.3 Tapaturma

Katso edellinen sarake

Katso edellinen sarake

2.4 Liikenne

Liikenteen ohjaus opasteilla + heijastusliiveillä varustetut  opastajat

Arviolta n. 400 henkilöautoa.

Ohjaus merkityille P-paikoille

2.5 Tilapäisrakenteet

Telttakatos ja 4 kpl WC lähdöissä,  kuuluttamo-/tulosteltta maaleissa.

Rakenteet tukevia

2.6 Eksyminen maastoon

Maastossa kohtuukattava metsätieverkko

Katso kohta 5.5

2.7 Sähkötapaturma

Sähköinsinööri tarkastaa kaapeloinnin

Ensiapu – soitto 112

2.8 Myrkytystapaus

Urheiluopiston ravintolapalvelu

Ensiapu – soitto 112

  

3. Tilaisuuden henkilöstö ja heidän yhteystietonsa

Tehtävä

Nimi

Yhteystiedot

3.1 Tilaisuuden johtaja

Kilpailunjohtaja Tomi Silvonen

puh. 050 3507111

e-posti: tomi.silvonen@phnet.fi

3.2 Turvallisuusvastaava

Turvallisuusvastaava Tomi Silvonen

 

puh. 050 3507111

e-posti: tomi.silvonen@phnet.fi

3.3 Rakenteista vastaava

Kilpailukeskusvastaava Pekka Nieminen

puh. 0400 524634

e-posti: pekkanieminen@suomi24.fi

3.4 Liikenne-  ja pysäköintivastaava

Liikennevastaava Raine Nurminen

8-miehinen liikenteenohjausryhmä, joka huolehtii myös järjestysmiestoimesta

puh.050 4340064

e-posti: kiisukka@gmail.com

 

3.5 Onnettomuustiedottamisesta vastaava

Tiedotusvastaava Arvo Martikainen

puh. 040-5169137

e-posti: arvo.martikainen@phnet.fi

3.6 Ensiapuhenkilöstö

EA-vastaava: 22-24.7. lääkäri Mari Koivunen

Kilpailukeskuksessa EA-ryhmä: 4 terveysalan ammattilaista.

Maastossa päivystys juomarasteilla, joilta loukkaantuneen kuljetusmahdollisuus kilpailukeskukseen

 

 

 

 

3.7 Pelastushenkilöstö

Ratamestariryhmästä koottu pelastus/etsintäpartio Matias Sankari + 5 henkilöä. Tarvittaessa etsijöiden määrää mahdollisuus lisätä suunnistustaitoisilla etsijöillä.

puh.

045-1122171


e-posti:

sankari.matias@gmail.com

 

 

 

3.8  Suomen Urheiluopisto

 

RTK/totalturva 24 h

Kiinteistöpääll. Jukka Oksanen

Jätehuolto Lassila&Tikanoja

Areenan hallimestari

0400 714684

040 5457792

040 7584805

010 5777132

3.9. Muut yhteystiedot

Pelastuslaitos

Poliisi

Päijät-Hämeen keskussairaala

Akuutti 24

112

112

0381911

038192385

 

4. Turvallisuusjärjestelyt

Asia

Selvitys järjestelyistä

4.1 Alkusammutuskalusto

Vierumäki  Halli alkusammutuskalusto, parkkipaikat ja kilpailukeskus 6 kg jauhesammuttimet.

4.2 Ensiapuvälineet ja -paikat

22 – 24.7. EA-asema Vierumäki-hallissa

pelastusoperaatiovastaava: Matias Sankari (katso kohta 3.7), jonka käytössä maastoevakuointiin soveltuva pakettiauto

 

 

4.3 Kokoontumis-/evakuointipaikka

Kilpailukeskuksen hiekkakenttä

4.4 Poistumistiet

Urheiluopiston pelastussuunnitelman mukaiset

4.5 Sisäinen hälyttäminen

Hälytys  tehdään kilpailukuulutuksen kautta, mikä kuuluu kilpailukeskus alueella. Kuuluttaja Kari Käyhkö, puh.0400 962854

4.6 Pelastustiet

Lähtöjen ja maalien pelastustiet  on merkitty EA-/pelastuskarttaan

Ambulanssinouto maastosta: opastaja tulee mukaan liikenneympyrästä

4.7. Kriisiviestintä

Kilpailunjohtaja Tomi Silvonen, tiedottaja Arvo Martikainen

 

5. Muuta huomioitavaa

Asia

Selvitys järjestelyistä

5.1 Pysäköintijärjestelyt

Pysäköinti tapahtuu Urheiluopiston alueella Areenan parkki ja Vierumäkihallin hiekkakenttä.  Liikenneohjaus parkkeihin. 

 

5.2 Ensiapukoulutus

1 lääkäri + 3 terveysalan ammattilaista

5.3 Suunnitelman viranomaisille toimittaa

Kilpailunjohtaja Tomi Silvonen

5.4 Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon

Kilpailun toteuttamisesta vastaa järjestelyryhmä, joiden kautta turvallisuussuunnitelma saadaan organisaation luettavaksi. Lisäksi turvallisuussuunnitelma julkaistaan kilpailujärjestäjän kisasivuilla.

5.5 Kadonneen etsintä

Ratamestari on luonut ratamestariryhmästä etsintäpartion, joka suorittaa maaston

alkuharavoinnin. Etsintää laajennetaan tarvittaessa muilla suunnistajilla. Etsintä aloitetaan 15 min maalin sulkeutumisen jälkeen. Jos etsintä ei johda tulokseen, hälytys 112.

                                                                                                                                      

kilpailunjohtaja                                       

Tomi Silvonen

 

Liite opaskartta      

 

Liite 2