Jukolan Johtoryhmä tutustui Jukolan hakuolosuhteisiin

Jukolan joryn jäsenet ja esittelijät Hälvälän ampumaradan maastossa.

Jukolan johtoryhmä tekee päätöksen Jukolan viestin järjestäjistä vuosille 2018 – 2020 Kuopio-Jukolan alla 12.6. pidettävässä kokouksessa.

Olemme voineet iloita alueen maanomistajien ja tukijoidemme myönteisestä suhtautumisesta suurhankkeeseemme. Olemme saaneet viranomaisilta merkittävää asiantuntuja-apua vesi-, sähkö- ja ympäristöasioiden suunnittelussa. Se antaa hyvän lähtökohdan jatkosuunnittelulle. Kiitos siitä tukijoillemme!!

Haasteiksemme kokemamme liikenteen ja paikoituksen järjestelyt vaativat vielä huolellista suunnittelua. Hyvällä valmistelulla ja mm Lahden uuden matkakeskuksen mahdollisuuksia hyödyntäen haasteet ovat voitettavissa.

Miesten Jukolan viesti ja naisjoukkueiden Venlojen viesti ovat huippu-urheilutapahtuma, jossa enemmistönä ovat kuitenkin kuntosuunnistajat. Jukola on ylivoimaisesti Suomen suurin kuntourheilutapahtuma viimevuosien yli 16 000 suunnistajallaan. Kuntoilijoita tapahtumaan vetää ennen kaikkea hyvin järjestetyn urheilujuhlan haastavúus ja elämyksellisyys. Monelle joukkueelle tapahtumasta on muodostunut jo vuosia kestänyt perinne.

Jukolan viestin järjestelyihin odotetaan kesäkuisena viikonloppuna 2018 osallistuvan lähes kaksituhatta talkoolaista. He mahdollistavat kilpailuun osallistuvien lähes 20 000 suunnistajan sekä jopa 30 000 huoltajan, tukijan ja kisavieraan elämysmatkan Hollolan supikoihin.

Jukolan viestin järjestelyistä on tarkoitus tehdä koko Päijät-Hämettä koskeva yhteishanke tarjoamalla asiantuntijoille ja osaajille mahdollisuutta osallistua järjestelyihin joko yhteisöjen kautta tai yksityisesti. Lahden alueella on vahva ammatillisen koulutuksen verkosto. Toivomme voivamme käynnistää esimerkiksi Lahden Ammattikorkeakoulun ja Koulutuskeskus Salpauksen kanssa yhteistyön syksystä 2014 alkaen. Yhteistyömahdollisuuksia on nähtävissä mm logistiikan, terveydenhuollon, viestinnän, ympäristösuunnittelun, ravintolapalveluiden ja markkinoinnin suunnittelussa sekä toteutuksessa. Tarjolla on mielenkiintoisia mahdollisuuksia tehdä opinnäyte- ja tutkimustöitä hankkeessa, joka todella toteutuu!

Osa Jukolan toiminnosta voitaneen ulkoistaa yhteistyökumppaneiksi valikoituville yhteisöille, jolloin Jukolan tuottama toiminnan aktivoituminen jakautuu laajalle ja kantaa vuosia eteenpäin!

Toivomme jäsenistömme ideoivan yhteistoimintakohteita ja -osapuolia sekä verkottuvan aktiivisesti tukijoidemme kanssa. Kaikki ideat yhteisen ponnistuksen toteuttamiseksi ovat tervetulleita!

Lahden Suunnistajat -37 ja Hollolan Urheilijat -46 uskovat voivansa järjestää vuonna 2018 perinteitä vaalivan ja juhlavan 70. Jukolan viestin, joka kokoaa laajan kuntosuunnistajajoukon hyvin järjestettyyn huippu-urheilutapahtumaan!