Ratamestarin ja valvojan mietteet

Riuttalohkon valloitus

37. Lahti-suunnistus kilpaillaan Kärkölän Riuttalohkon monimuotoisissa maastoissa, joissa on suunnistettu jo useamman vuosikymmenen aikana. Metsänhoidolliset toimenpiteet ja uudet metsäautotiet ovat kuitenkin muuttaneet maastoa huomattavasti edellisestä kerrasta. Jari Lehtonen on kartoittanut alueen vuosina 2012 – 2013 ja viimeisimmät päivitykset karttaan on tehty tämän vuoden kesäkuussa.

Lauantain keskimatkan radat kulkevat pääosin hienossa avokallio- ja korpimaastossa, jota luonnehtivat hyvä maastopohja ja näkyvyys sekä mielenkiintoiset maastomuodot.  Aivan lopussa suunnistajat saavat tutustua myös päijäthämäläisen talousmetsän heikompaankin puoleen.  Viimeisille rasteille on kuitenkin pyritty löytämään parhaat mahdolliset ajolinjat. 

Sunnuntain pitkillä matkoilla suunnistajat pääsevät tutustumaan vielä kolmanteen maastotyyppiin, raskaampaan ja peitteisempään mäkimaastoon, jossa mäkien hienot päälliset avokallioineen palkitsevat vaivannäön. Erityispiirteenä ovat lukuisat isot kivet, joilla riittää korkeutta ja leveyttä.  Metsäautotiet muodostavat molempina päivinä lasten radoille helpottavan tuki verkoston.

Karttaan on merkitty kielletyksi alueeksi neljä aukkoa, joihin on vastikään istutettu kuusentaimia. Yksi aukonreuna on merkitty myös kielletyn alueen nauhalla. Myös pari vaarallista kalliohalkeamaa ja parin hiekkakuopan reunat on nauhoitettu, jotta ne on helpompi huomata ja kiertää.  Sunnuntaina pisimmillä radoilla on käytössä juomarasti.

Uskomme, että kilpailumaasto ja radat haastavat suunnistajia tälläkin kertaa sekä fyysisesti että taidollisesti Lahti-suunnistuksen perinteen mukaisesti.  Toivomme kaikille mielenkiintoisia suunnistuselämyksiä.

Tervetuloa rasteille!

Ville Kauppi          Jouni Tourunen
Ratamestari         Valvoja, Rastivarsat