Ratamestareiden lausunnot

Ratamestarin lausunto

Perinteinen, järjestyksessään 35. Lahti-suunnistus käydään Pesäkallion ja Soltinjärven maastoissa. Alueella on viimeksi suunnistettu kilpaa vuosina 1994 Lahti-suunnistuksen ja Lahti-pikasuunnistuksen merkeissä sekä vuonna 2007 SM-viesti R1. Alueen pohjoisinta osaa on käytetty kansallisella tasolla viimeksi 1994. Pitkän matkan pisimmät radat käyvät siellä. Alueen eteläosa on ulkoilualuetta, jossa on paljon eritasoisia polkuja ja uria. Aluetta on käytetty iltarasteilla. Tästä johtuen maastossa on paljon heikkoja uria, joita ei ole karttaan merkitty.

Pitkällä matkalla maasto on monipuolinen kohtalaisine korkeuksineen. Maastossa ei ole kovinkaan montaa aukkoa ja nekin sijaitsevat kartta-alueen pohjoisosissa. Vuosien varrella alueella on tehty kohtalaisesti harvennuksia. Useassa kohdassa risu- ja muu puujäte ovat lähes kokonaan maatuneet. Keskimatkalla on tarjolla hyvää maastoa melko suurine korkeuseroineen. Alueella ei ole yhtään aukkoa ja vain muutama kohta, jossa on tehty harvennuksia. Tuulen kaatamia puita alueelta löytyy kohtalaisen paljon, joista isoimmat alueet on päivitetty kartalle. Tiheimmissä kuusikoissa alaoksat ovat kuivia ja teräviä.

Radat ovat fyysisesti ja suunnistuksellisesti vaativia. Raskas maastopohja ja vaihtelevan maasto tekevät suorituksesta fyysisen. Ratoihin on pyritty tekemään vähintään yksi pidempi rastiväli niin pitkälle kuin keskimatkallekin.

Pitkällä matkalla H21E-sarjan kärki tulee menemään radan noin 75–80 minuuttiin. Vastaavasti naisten kärkiaika tullee olemaan noin 60-65 minuuttia. Keskimatkalla pääsarjojen voittaja-ajat ovat miehillä 37-38 minuuttia ja naisilla 33-35 minuuttia.

Rastionnea toivottaen,

Jani Hämäläinen

Ratamestari

Lasten ratamestarin tervehdys

Tämänvuotinen Lahti-suunnistus kilpaillaan Pesäkallion monipuolisessa maastossa. Se mahdollistaa nopean etenemisen, mutta suunnistus kannattaa pitää kasassa, sillä Pesäkallio on pienipiirteistä maastoa. Tarkkoja ja haastavia rastipisteitä on myös lasten radoissa – suurimmaksi osaksi sunnuntain keskimatkoilla.

Lasten radat nojautuvat muutamiin selkeisiin ulkoilupolkuihin. Kumpanakin päivänä tarjotaan reitinvalinnoissa polkuvaihtoehtoa. Haluan kuitenkin rohkaista kilpailijoita astumaan Pesäkallion upeaan metsään – se kannattaa ehkä ajan puolestakin.

Reittiradoissa rastipisteet ovat normaalien ratojen kaltaisia. Polkurasteja on vain murto-osa. Halusin näin hyödyntää Pesäkallion hienoa maastoa viemällä RR-rastitkin metsään. Siimari mahdollistaa useita oikomahdollisuuksia – myös yhden rastivälin aikana.

Mukavaa ja vauhdikasta Lahti-suunnistusta toivottaen

Pauli Huusari

Lasten ratamestari