Iltarastien järjestelyohjeet

Leimasimen kiinnitys

ILTARASTIEN JÄRJESTELYOHJEET 2019

RATAMESTARIN OHJEET

Kaikki rastit koodeineen merkitään yhteen karttaan. Rastinmääritteistä laaditaan oma liuska. Radat merkitään omalle paperille (rata, rastin numero ja koodi).  Sovituille mainoksillle on jätettävä tarvittava tila.Tulostekartan pitää mahtua A4 kokoiselle paperille ja siihen tulee jäädä tilaa myös teksteille. Tulostuksen hoitaa toimisto.

TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA
Iltarasteilla on huomioitava turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelman laatimisesta vastaa jaosto, mutta sen edellyttämistä toimista vastaa iltarastien pitäjät. Suunnitelma on järjestelyohjeet-mapissa.

RATOJEN SUUNNITTELU
Mikäli tapahtumapaikka on tulkinnanvarainen tai maastossa on kiellettyjä alueita tai muuta erityistä huomioitavaa, niin valvoja antaa ohjeet kielletyistä tai varottavista osista.
Alueiden käyttöluvista huolehtii jaosto.

Ratavaihtoehdot:
Kaikilla rasteilla on tarjolla radat A, B, C ja D:

A: vaativa          noin 5,0 – 7,5km
Radalla on vaativuudeltaan eritasoisia rastipisteitä ja -välejä.
Taitoa ja kuntoa vaativa rata.

B: keskivaikea     noin 4,0 – 5,5 km
Radalla on sekä helppoja, että vaativampia rastipisteitä ja -välejä.
Juoksuvoimaa korostava rata.

C: vaativa           noin 2,5 – 3,5 km
Rata sopii henkilöille, joilla on hyvät suunnistustaidot ja haluavat pitää niitä yllä, mutta jotka eivät halua suunnistaa pitempiä matkoja.

D: helppo           noin 1,5 – 2,5 km.
Tällä radalla voi käyttää alueella olevia polkuja, hakkuuaukkojen reunoja, linjoja, ojia ym. selkeitä kohteita suunnistusta helpottavina tekijöinä. Sopii alkeet omaaville lapsille tai aloitteleville aikuisille.

Ratamestari voi halutessaan tarjota lisäksi radat D2 ja / tai E maaston mahdollisuuksista riippuen.

E: helppo           noin 1,0 – 2,0 km
Polkuja, uria, ojia tai linjoja seuraileva rata, jolta poiketaan hakemaan rastit selkeistä pisteistä. Helppokulkuinen, lapsille sopiva rata.

D2: helpohko     noin 2,0 – 3,0 km
Kokeneille lapsille ja lyhyttä rataa haluaville aikuisille. Tukeutuu selkeisiin pisteisiin rastien läheisyydessä. Rastin otto saattaa olla vaativa tukipisteen jälkeen.

Lisäksi joillakin rasteilla on pitkä tai erikoispitkä taitorata kokeneimpia suunnistajia varten., tarkoitettu lähestyvän SM-kisan harjoitteluun tai suurempaa haastetta haluaville.

Laatikaa radat niin, että kullakin radalla on rasti, joka ei ole muulla radalla, tai käyntisuunta ei ole sama.

Rastipisteiden kuuluu olla selkeitä. Rastilippuja ei ole tarkoitus ”piilottaa”. Nopein reitti saa olla vaativakin, mutta harrastelijallekin sopiva reitinvalinta ja rastinottotapa pitäisi olla.

Pyri välttämään vaarallisia kohtia kuten piikkilankoja, kivikoita ja isojen ojien ylityksiä ja ryteiköitä.

LEIMASIMIEN KIINNITYS
Leimasimet kiinnitetään puunrunkoa vasten sähköjohdolla, niin että avoin pää on alaspäin.

Rastileimasimia on kaksi settiä, joita vuorotellaan.

Settien luettelot on saatavissa toimistolta ja järjestelymapista. Ne ovat myös lueteltu sivun alaosassa.

Ratamestarin on itse varmistettava, että radat ja rastinmääritteet tulevat oikein.

Nollaleimasimia on kaksi eli voit halutessasi tehdä kaksi eri lähtöpistettä.

LUONNONSUOJELU

Rastipisteiden valinnassa tulee ottaa huomioon, että esim. avokalliomaastossa lähes 200 suunnistajaa voi aiheuttaa jäkälikköön melkoisia vaurioita. Tapahtuman jälkeen paikat jätetään siisteiksi.
Tutustu myös liiton sivuilla oleviin Suunnistuskilpailun järjestäjän ympäristöohjeeseen ja suunnistustapahtumaan liittyvään lainsäädäntöön.

OPASTUS ILTARASTIPAIKALLE
Asettakaa opastaulut reilusti ennen risteystä ja risteykseen lippu. Opastuksen pitää alkaa sieltä, mistä sen iltarastikalenterissa on ilmoitettu alkavan.

Pysäköintipaikasta riippuen järjestä tarvittaessa pysäköintiin ohjaaja.

SUUNNISTUSOPASTUS
Ryhmään on varattava henkilö, joka auttaa ja opastaa iltarastilaisia. Hänen on tunnettava radat, jotta voi epävarmoille kuvailla maastoa ja antaa vinkkejä rastien ottamiseksi.

SUUNNISTUSAIKA
Huhti – elokuussa maastoon pääsee klo 17.00 – 19.00 välillä ja takaisin on palattava klo 20.30 mennessä.
Syyskuussa lähdöt klo 17.00 – 18.30 ja paluu viimeistään klo 20.00.
Lokakuussa lauantaisin lähtöaika on klo 10.00 – 12.00 ja paluu viimeistään klo 13.30.

Huom! Aikaisemminkin saa lähettää.

Suunnistaa voi myös ilman ajanottoa. Lähtijät kirjataan joko tulospalvelu-ohjelmaan tai käsin tehdylle listalle, jotta varmistetaan kaikkien palaaminen maastosta.

LAINAEMITIT JA -KOMPASSIT
Lainaemit -kortista peritään 2 € muilta kuin nuorilta alle 20 v. Lainakompassista ei peritä maksua.

ILTARASTIVARUSTEET

Iltarastisalkku-, yritysmappi sekä muu kalusto säilytetään toimistolla.
Nämä tavarat ja toimiston työntekijät kuljetetaan Iltarastipaikalle ja sieltä takaisin ratamestarin järjestämänä.

Muut materiaalit voidaan säilyttää LS-37:n perävaunussa ja kuljettaa sillä iltarastipaikalle.

Perävaunussa materiaalit sijoitetaan aina niille kuuluville paikoille.
Vaunu voidaan luovuttaa seuraavalle vastuuhenkilölle tai toimittaa Tapanilaan sille varatulle paikalle.

Kastuneet tavarat on kuivattava.

MAINOKSET
Iltarastitoimintaamme tukevien yritysten mainokset tulee sijoittaa näkyvälle paikalle lähtöalueelle.

TIEDOTTAMINEN
Jaosto huolehtii toimiston kanssa lehti- ym. ilmoituksista.

TULOKSET

Läppäri, kassalipas ja ajanottolaitteet toimitetaan seuran toimistoon seuraavana aamuna.

Toimisto hoitaa tulosten kirjaukset ja reittihärvelin nettisivulle.

Mikäli toimisto on suljettu tai hoitaja on estynyt, ryhmän vetäjä sopii jaoston kanssa toimenpiteistä.

ILTARASTIEN RASTILEIMASIMET 4.6.2019 ALKAEN
Ota leimasimet kärrystä valmiiksi ennen kuin annat lopullliset radat piirrettäväksi toimistolle!

Setti 1:

50,54,55,57

61,64,65,67,69,

70,73,74,77,79

80,81,82,83,84,85,87,88

90,91,92,93,94,95,96,97

Setti 2:

141-170

Numero 146 puuttuu