Iltarastit 4.7 Heinlammella

Iltarastit 4.7. pidetään Heinlammin kylätalolta. Karttana on Soltinjärven laajennettu kartta, josta puuttuvat pari viimeisintä hakkuualuetta sekä pari metsäkoneen ajouraa. Aukot ja urat näkyvät mallikartassa karttatelineessä. Radat eivät mene uusille hakkuuaukoille.

Maasto on osin peitteistä tai tiheikköjä, osin avokalliota ja polkuja. Soilla on pitkähkö kasvusto eli polvea joutuu nostamaan.

A-rata sisältää kaksi pitkää työväliä ja pari lyhyempää vaikeakulkuista väliä ja muut välit ovat helposti juostavia. 5,2 km ja 14 rastia.

B-radalla on myös kaksi harkintaa vaativaa pitkää väliä ja loput helpohkoja mutta vaativat suunnistusta. 4,3 km ja 13 rastia.

C-radalla alku on helpohko, keskiosa vaativa ja lopussa saa juosta pientä tiheikkörastille menoa lukuunottamatta. 3 km ja 11 rastia.

D-rata on tehty helpoksi. Vaatii kuitenkin kartanlukua ja suunnistusta. 1,8 km ja 7 rastia.

Paikoitus on kylätalon P-alueella. Opastus tieltä 140.

Tervetuloa!