Valvojan lausunto

Lahti-suunnistuksella on käytössä maastoalue, joka karkeasti mitattuna on noin kahdeksan neliökilometriä. Se jakaantuu kahteen täysin erilaiseen maastotyyppiin, puolet on suppa-aluetta, jossa syvimmät supat ovat jopa yli 40 metriä ja puolet tasaista aika rastipisteköyhää kangasmaastoa. Kartassa on neljä pientä suota, millekään niistä mikään reitti ei osu.

Rastipisteet ovat suppa-alueella selkeitä ja yksiselitteisiä, tasamaalla muutaman supan tai U-supan mieltäminen supaksi tai U-supaksi vaatii ehkä hieman mielikuvitusta.

Nämä pisteet sijaitsevat pääosin ”lasten alueella”, mistä seuraa, että rastiliput näkyvät poikkeuksellisen kauas, se lienee lasten radoilla hyvä asia.
Maastossa on lähes 100 rastia, joista erilaisia suppia ja notkoja on yli 75%. Lähimmillään määritteeltään samankaltaisia rastipisteitä on jopa 40 metrin päässä toisistaan, joten rastikoodin tarkistaminen on suuressa arvossa.

Raivaus- ja harvennushakkuujätettä maastossa on mielestäni enemmän kuin karttaan on merkitty. Linja, jonka kartan tekijä on asiaan valinnut, on kartan alueella kuitenkin johdonmukainen. Elokuussa paikoin haittaa voimakas heinänkasvu, mistä seuraa runsasta urien muodostumista. Ne helpottavat tietysti liikkumista, mutta eivät suunnistusta, koska lähekkäisistä rastipisteistä johtuen uria kulkee ”sinne sun tänne”. Kartan alueella on erittäin runsaasti eri-ikäisiä ajouria. Niistä viimeisen vuoden aikana harvennushakkuualueille syntyneet urat näkyvät kartassa, vanhemmat urat vain satunnaisesti. Vaikka vanhat urat näkyivät kesän alussa paikoin erittäinkin selvästi, lienee suurin osa niistä nyt heinäkasvullisuuden peittämiä. Ratamestari on laatinut suunnistuksellisesti vaativat radat kaikkiin sarjoihin ainoastaan peruskouluikäisillä ja jo selvästi eläkeikään päässeillä on helpompaa, niin kuin pitää ollakin.

Lasten ratamestari on laatinut teiden ja polkujen sekä selkeiden metsälinjojen alueelle radat, jotka helponnäköisyydestään huolimatta tarjoavat hyviä ja aitoja suunnistustehtäviä. Uskoakseni tässä kisassa parhaat erottuvat suunnistustaitojensa perusteella, eivät maastojuoksutaitojen. Tasapuolisesti menestyksen toivotukset jokaiselle suunnistajalle.

Eero Lampi