ltarastit ja viestiharjoitus Korpihoilossa 13.9.

DSC 0345

Pitkä: 5,9 km vaativa (38 min)
Lyhyt: 4,6 km vaativa (35 min)

Lisätty 11.9. vielä yksi rata eli

Vieläkin lyhyempi: 2,4 km helpohko/keskivaikea (nuorille, vanhemmalle väelle)!

Kaikki radat kiertävät pienellä alueella. Viestiharjoituksesta johtuen
maastossa on runsaasti rasteja ja hyvinkin lähekkäin, joten koodi kannattaa
rasteilla tarkistaa. Maasto on hyväkulkuista ja melko nopeaa. Risukkoa ja
pusikkoa ei paljoa maastosta löydy. Maastossa ei ole paljon polku- ja
tieverkostoa, joten D-radan vaativuus loppua kohden kasvaa.

Viestiharjoituksen karttaan on painettu rastikoodi rastinumeron viereen.
Harjoituksessa on käytössä ruotsalaiset hajonnat eli kaikki eivät käy
samoilla rasteilla ja hajontarasteja on paljon. Maastoon on rakennettu
kevytrakenteiset pukit, jotka helpottavat vauhdikasta harjoitusta.

Lähtöön matkaa noin 450 m aukon reunaa kuljettuna. Omat A4 karttamuovit mukaan.

Tervetuloa iltarasteille sekä viestiharjoitukseen syksyn viestejä silmällä
pitäen!

Ratamestari
Jani Hämäläinen