Tävlingsdirektiv

Finska mästerskap i nattorientering den 25.-26.9.2015

Finalernas preliminära tävlingsdirektiv för lördagen den 26.9.

(De specifika tävlingsdirektiven för fredagens kval finns i slutet av de här direktiven.)

Tävlingens ansvarspersoner

Tävlingsledare : Paavo Nikkari, tel. 040 0407 011

Banläggargruppens ledare: Pasi Valkonen, biträdande banläggare: Esko Jokinen

Tävlingens TD: Jouni Mähönen, TP

Bankontrollant: Reijo Kuoppala, NaTe

Tävlingsjuryns ordförande: Petri Annila, KooVee. Medlemmar: Petteri Muukkonen, VeVe och Katja Iivonen, AR

Resultatgruppens ledare: Hannu Korhonen, resultatservice: T:mi Kokkens

Informationsservice: Saara Kukkonen

Kval och finaler

Tävlingen består av två kvällar: En kvaltävling i H21 på fredagen den 25.9. och finaler  i alla klasser samt en B-final i H21 lördagen den 26.9.

Regler

I tävlingen följer man SSL:s grenregler, specialdirektiven för FM-tävlingar 2015 och arrangörens direktiv. Varje tävlande tävlar på egen risk.

Vägvisning

Vägvisningen börjar vid korsningen av väg 140 och väg 363 i tätorten Vierumäki. Körtiden till TC ca. 5 min. Vägvisningen är på plats från fredagen den 25.9. kl. 12.00. Tävlingscentralen är inomhus i Suomen Urheiluopistos Vierumäki Areena.  Adressen är Urheiluopistontie 342, Vierumäki.

Parkering

Parkeringen sker på flera märkta platser vid Idrottsinstitutet. Följ arrangörens instruktioner. Vägvisningen till parkeringen börjar från Idrottsinstitutets trafikrondell. Husbilar har en egen parkeringsplats med elanknytningar. En husbilplats måste bokas på förhand från Idrottsinstitutet. Från parkeringsplatserna finns det vägvisning till Vierumäki Areena som är tävlingscentret. Parkeringen är gratis.

De som övernattar på Idrottsinstitutets område ombes att parkera på inkvarteringens parkeringsplatser.

Tävlingscentral

Tävlingscentralen är inomhus i Vierumäki Areena. Alla aktiviteter och utrymmen som behövs i tävlingen samt sportbutikerna har placerats i Areena. Också förstahjälppunkten finns i Areena.

Användning av orienteringsskor inomhus i Areena är absolut förbjudet!

Karta

Kartan är i sex färger och är offset-tryckt 9/2015, skala 1:10 000, ekvidistans 5 m. Kartans storlekar är A4 och en bred A3. Kartan finns i plastfodral. Tävlingskartan finns till påseende i startfållan. Kartläggning 2012-2014 av Jussi Silvennoinen, Asko Määttä och Janne Weckman. Uppdatering 2015 av Jussi Silvennoinen.

Kartorna samlas in vid målgången fram till tävlingens sista start. Tävlanden kan hämta sin karta från Info från och med ca. kl. 22.50 som självbetjäning. Kartorna finns klassvis i papplådor.

Kontrolldefinitioner

Kontrolldefinitionerna är tryckta på kartorna. Lösa konrolldefinitioner finns i  startfållan i  fyra minuters rutan. Fastsättningsmaterial finns inte.

Terrängbeskrivning

Det finns ett separat utlåtande av banläggaren.

Förbjudna områden

Förbjudna områden är enligt grenreglerna prickade åkrar och särskilt gårdsplaner samt de förbjudna områden som är utmärkta på kartan. I terrängen har det dragits vita varningsband ovanför ett par stup som klassificerats farliga (på bilden nedan), men det betyder  inte automatiskt ett förbjudet område.   Man har märkt ut några övergångställen över ett brett dike på kartan. De är försedda med reflexbrickor. För säkerhets skull är det bra att använda övergångställena, speciellt eftersom man kan sjunka djupt i diket i kärrområdet.

Tävlingsnummer

Alla tävlandena använder tävlingsnummer. Tävlingsnumren finns på tävlingscentret. De som tävlar i B-finalen använder kvalets tävlingsnummer. Egna säkerhetsnålar!

Emit-brickor

Alla klasserna använder Emit-stämplingssystemet. Det finns Emit-kontrollappar på TC och vid starterna.

Kontrollera ditt Emit-nummer i startlistan. Om numret är fel, meddela det till Info. Kontrollera också vid modellkontrollen att din Emit-bricka fungerar. Om den inte fungerar får du en hyresbricka från Info. Emit-numret granskas inte i starten.

För den som inte har meddelat något Emit-nummer vid anmälningen har reserverats en hyresbricka. Brickan kan hämtas från Info. Hyran är 5 €. Hyresbrickan måste returneras  till Info efter tävlingen. För en Emit-bricka som inte returnerats tas en ersättning på 60 € .

Starttider

Första start är klockan 20.15 både i fredagens kval och lördagens finaler. Startlistan finns på anslagstavlan på TC och på hemsidan www.ls37.fi. senast onsdagen den 23.9. kl. 20.00. Startlistan utgörs enligt SSL:s direktiv (ranking den 16.9.2015).

Startlistan i H21 A  i  lördagens final formas efter kvalets resultat i omvänd  ordning – segrarna  i kvalheaten startar sist.  Från  kvalet med tre heat kvalificeras 17 tävlande från varje heat till A-finalen – tillsammans 51 tävlande.

Starttiderna för finalerna i H21 publiceras på tävlingens hemsida www.ls37.fi på lördagsmorgonen.

Starttröskel

Det finns ingen starttröskel.

Starter och klädtransport

Avståndet till start 1 på lördagen är 2700 m längs en friluftsväg som är utmärkt med blå-vit snitsel. Avståndet till start 2 är 900 m längs en gång- och cykelbana med röd-vit snitsel.

Det finns klädtransport från starterna till TC i Areena. Tävlanden får en plastpåse från TC,  markerar den och lastar den själv i släpvagnen vid starten. Klädselpåsen kan hämtas från den bakre delen av den första våningen i Areena.

I närheten av starterna finns det toaletter.

Gaffling

I H21A-finalen används salmiakgaffling. Tävlanden  som har ett udda tävlingsnummer  tar i starten H21A1 kartan och kontrolldefinitionerna  och parallellt – tävlanden  som har ett jämnt tävlingsnummer tar H21A2  kartan och kontrolls definitionerna.

Banlängder, kontroller och starter

Klass    banlängd (km)  kontr.    start    Klass    banlängd (km) kontr.          start
H21   11,0                  19            1        D21    7,2                12                   1
H20    8,3                   13            1        D20    5,9                12                   1
H18    7,2                   12            1        D18    5,6                11                   1
H17    6,3                   10            1        D17    5,3                 9                    1
H16    5,3                   10            1        D16    4,2                10                   2
H15    4,4                   10            2        D15    3,9                 9                    2
H35    8,1                   13            1        D35    5,4                10                   1
H40    7,9                   13            1        D40    5,3                10                   2
H45    7,5                   14            1        D45    4,5                11                   2
H50    6,3                   14            1        D50    3,9                10                   2
H55    5,8                   12            1        D55    3,6                10                   2
H60    5,3                   10            1        D60    3,4                  8                   2
H65    5,2                    9             2        D65    3,2                  8                   2
H70    3,9                    9             2        D70    2,6                  7                   2
H75    3,4                    8             2        D75    2,5                  6                   2
H80    2,4                    6             2        D80    2,1                  6                   2
H85    2,1                    6             2        D85    2,1                  6                   2
H21B1    9,1                13            1
H21B2    8,9                15            1

Modellkontroll och Info-påle

Modellkontroll, Info-påle och 0-stämpel finns i närheten av ingången till Areena.

Kontroller

Kontrollerna har kontrollskärm, Emit-stämpel och reflexbricka.

Banorna som startar från start 1 har online-mellantidskontroller. Klasserna som startar från start 2 har inte.

Vätskepunkter

Huvudklassens banor har två vätskepunkter. De andra banorna från start 1 har en vätskepunkt. Banorna från start 2 har inga vätskepunkter.

Orienteeringsskor

Orienteringsspikskor är förbjudna i  tävlingen.

Första hjälpen

Förstahjälppunkt och läkare finns inomhus i Areena. Ytterligare finns det i terrängen tre förstahjälppatruller som är utmärkta på kartan. Om en skadad tävlande behöver hjälp i terrängen, måste den som har hittat honom/ henne meddela den närmaste förstahjälpspatrullen eller vätskepunkten om hjälpbehov. Vätskepunkterna är också utmärkta på kartan.

Mål och avbrytning

Från sista kontrollen finns det snitsel till målet där man stämplar på målstrecket (online) och därefter finns kontrollen av Emit-stämpling. Tävlande som avbrutit stämplar på målstrecket och anmäler sig vid målet. Om en tävlande skadas ska man informera målet om att han/hon avbrutit. Målet stängs kl. 01.30.

Klagomur

Oklara fall i tävlingen behandlas vid klagomuren.

Omklädning, tvätt och WC

Damernas omklädning och tvätt finns i ishallen, 200 m nordost från Areena. Från ishallen finns en extra vägvisning till snitseln som leder till start 1 och 2.

Herrarnas omklädning och tvätt finns på andra våningen i Areena. Omklädningsrum finns också i sydvästra ändan av första våningen i Areena.

Tävlandena kommer från målet in i Areena genom dörren i nordöstra hörnet på andra våningen. Utanför finns det duschar för de som blivit leriga. När du kommer in, ta dubbskorna i handen.

Det finns 27 toaletter i Areena.

Info

Info ligger i Areena. Den öppnas kl. 17.00.

Restaurang

Lördagens kvällsmat serveras på TC i Areena. Såväl tävlandena som publiken bjuds på mat kl. 20.00-01.00. En matportion kostar 9 €.

Resultat

Resultaten kommer till resultattavlan allt efter som de blir färdiga. Resultaten och mellantiderna kommer på hemsidan www.ls37.fi efter finalerna.

Priser

Priserna delas ut i Areena i takt med att resultaten blir färdiga. Förutom mästarkapsmedaljerna delas det ut plaketter i A-finalklasserna: åt tävlandena på platser 4-10 i H/D15-H/D21 och åt tävlandena på platser 4-6 i de andra klasserna. Medaljörerna får också hederspriser. Segrarna i H21B får sina priser från Info. Speakern meddelar när prisutdelningen börjar.

GPS-uppföljning

I tävlingen används GPS-uppföljning i klasserna H21 och D21. De orienterare som följs  meddelas om på anslagstavlan och tävlingens www-sidor. Användningen av uppföljningsinstrumentet är obligatoriskt för de tävlande som har valts till uppföljning. GPS-uppföljningen börjar i Areena och på internet ca. kl. 22.50.

En tom GPS-väst hämtas från Info och tävlanden ska klä den på sig redan på TC. Västen kan bäras på eller under skjortan, dock inte under batterivästen. Arrangören placerar GPS-uppföljningsinstrumentet i västfickan i startfållan fem minuter före starten.

GPS-uppföljningsinstrumentet kan också placeras i egen batteriväst om den har en ficka med blixtlås eller kardborreband. Uppföljningsinstrumentet är ungefär lika stort som en knytnäve.

Efter tävlingen returneras uppföljningsinstrumentet till Info. För ett uppföljningsinstrument som inte returnerats tas en ersättning på 500 € .

Hittegods

Hittegods kan man fråga efter på telefonnumret 044 2865 745 eller anniina.niiranen@gmail.com.

Tilläggsdirektiv

Eventuella ändringar i sista stund meddelas via speaker. Dessutom finns de på anslagstavlan på TC på tävlingsdagen senast en timme före den första starten.

De avskilda tävlingsdirektiven för fredagens kval den 25.9.

Tävlingscentral

Kvalets tävlingscentral är i Vierumäki Areena. Arenan öppnas för tävlandena fredagen den 25.9. kl. 17.00.  Info, tävlingsnummer, omklädning, tvätt och toaletter finns i Areena.

Kvalets start och klädtransport

Avståndet till starten är 1900 m, blå-vit snitsel. Det finns ingen starttröskel.

Överdragskläder lämnas i en påse i en släpvagn nära starten. En påse kan hämtas från Info. Släpvagnen flyttas till den rutt som tävlandena använder när de kommer från målet till TC.

Karta

I kvalet lämnar tävlanden sin karta i målet. Kartor ges tillbaka i info lördag efter kl 22.50.

Banlängder

Kvalheat    Banlängd   Kontroller

H21K1         5,6               10

H21K2         5,6                 9

H21K3         5,6                 9

Kontroller

Kontrollerna har kontrollskärm, Emit-stämpel och reflexbricka.

Det finns ingen vätskekontroll i kvalet.

Kontrolldefinitioner

Kontrolldefinitionerna är tryckta på kartorna. Lösa konrolldefinitioner finns i starten. Fastsättningsmaterial finns inte.

Första hjälpen

I kvalet finns det förstahjälppunkt i Areena och en förstahjälppatrull i terrängen.

Mål och avbrytning

Från sista kontrollen finns det snitsel till målet där man stämplar på målstrecket (online) och därefter finns kontrollen av Emit-stämplingen. Tävlande som avbrutit stämplar på målstrecket och anmäler sig vid målet. Om en tävlande skadas ska man informera målet om att han/hon avbrutit. Målet stängs kl. 00.30.

Målet ligger i terrängen. Det finns snitsel från målet till Areena – ca. en 20 minuters nedjoggning. Kom ihåg att ta din utrustning med dig från vagnen som ligger vid rutten.

Deltagarna har möjlighet att printa ut mellantider på TC i Areena.

Restaurang

På fredagen bjuder den närbelägna restaurangen på Hotell Scandic Vierumäki på mat och drycker. Resort & Kitchen serverar grillbuffet kl. 17.00-22.00. Priset 23 € / person. Ytterligare serverar Sport-bar på Hotell Scandic Vierumäki på mat kl. 10.00-01.00.

Inkvartering

Det finns en länk till idrottsinstitutets inkvarteringstjänst på tävlingens hemsidor.