Ratamestarin lausunto

Maasto on pääosin kulkukelpoisuudeltaan hyvää. Alueella on laajoja yhtenäisiä avokallioalueita ja hyväpohjaisia metsäalueita, jotka mahdollistavat erittäinkin nopean etenemisen, kun puolestaan suurehkot korkeuserot (miesten pääsarjan pitkällä matkalla jopa yli 500m noususumma) ja muutamiin notkoihin rajoittuvat tiheiköt hidastavat etenemistä. Kartan kasvillisuus on hyvinkin eheää ja sitä rikkomassa on vain muutama hakkuualue, joita pisimmät radat sivuavat. Muutama vanha, jo umpeenkasvanut hakkuualuekin löytyy, mutta nämäkin sijoittuvat aivan kartan reunoille eivätkä täten monellekaan radalle osu.

Ratojen suunnittelussa on pyritty saamaan joka sarjalle ominaisia piirteitä; pääsarjojen radoista mahdollisimman haastavat sekä reitinvalinnoilta monipuoliset, ikäsarjoille hyvää kulkukelpoisuutta maaston tarjoamien mahdollisuuksien mukaan, mutta välttämään liiallista polkujen käyttöä ja nuorimmille luomaan mahdollisimman turvallinen suunnistusympäristö, jossa olisi aina joku varma kiintopiste lähettyvillä.

Kilpailualueella ei ole kovinkaan moninaista polkuverkostoa, joka lisäsi haastetta lasten ratojen tekemiseen. Tästä syystä lasten lähtö sijaitsee sunnuntaina hiukan tavanomaista kauempana (1400-1500m). Lasten radoilla on taitavilla suunnistajilla loistavat mahdollisuudet kokeilla taitojaan menemällä suorempia reitinvalintoja, kun taas juoksuvoimaisemmat ja vähemmän aikaa suunnistusta harrastaneet voivat tukeutua polkuvalintoihin. Kokonaisuudessaan lasten radat ovat hiukan totuttua haastavammat.

Maaston korkeuseroista johtuen on alueella joitakin jyrkännealueita, joilla kilpailijoita pyydetään varovaisuuteen!! Nuorimpien radat eivät käy näillä paikoilla, mutta pää- ja ikäsarjojen radat kylläkin. Kyseisillä paikoilla on kuitenkin useimmiten joku karttaankin merkitty jyrkänteiden väli, joka mahdollistaa turvallisen laskeutumisen.

Teemu Niskanen
Päääratamestari