Harjoituspankki

Harjoituspankkiin tulee erilaisia harjoitteita Tapanilan, Soltinjärven ja Tuohijärven maastoihin. Harjoitukset on luokiteltu tyyliin “HD21”, lue vaativa sekä “HD16-“, “HD13-“, lue edellistä helpompi.  Samaa harjoitusta voi käyttää useammallakin eri tavalla. Tässä kohtaa astuu urheilijan oma mielikuvitus peliin. Maaston rastipisteisiin on käytetty pääsääntöisesti sinistä kuitunauhaa rastipistettä merkitsemään, koodeja ei käytetä.

Harjoituspankki eli mallikartat löytyy seuran toimistolta. Kopiointi täytyy hoitaa virka-aikana.  Harjoitteiden hinnoittelu on vielä vaiheessa eli täsmentyy alkukesän aikana, mutta ryhmien ulkopuolisten olisi suotavaa suorittaa tulosteista muodollinen 1 euron maksu/kopio. Harjoitusryhmäläisille tehdään oma lista ao.mappiin. Ei-LS-37:lle (muu seura) maksu on 5 euroa+ kopiomaksu.

Valmiina on tätä kirjoitettaessa 3 harjoitusta Tapanilaan. Tulossa on useampi harjoitus Soltinjärvelle ja Tuohijärvelle. Kehitysehdotukset hapsu(at)pp.phnet.fi