Valvojan lausunto

Maasto

  1. Lahti-Suunnistus Hollolan Tuohijärvellä tarjoaa parasta ja paikoin jopa hieman eksoottista päijät-hämäläistä suunnistusmaastoa. Luvassa on nopeakulkuisia avokallioita, korkeita mäkiä, upeita maisemia sekä hienoja, tarkkoja ja yllättäviäkin rastipisteitä. Maastosta löytyy myös tiheämpää kuusikkoa sekä tarkkuutta vaativia ja paikoitellen vaikeakulkuisia jyrkkäpiirteisiä kalliorinteitä. Ratasuunnittelussa on hyödynnetty maaston parhaita osia, joten hakkuujätettä ja korkeaa heinikkoa on kiusana varsin vähän.

Kartta

Kilpailukartta on ajantasainen, tasalaatuinen ja tarkka. Kalliorinteet, joissa on runsaasti jyrkänteitä, kiviä ja käyrämuotoja, vaativat tarkkaa kartanlukua. Kartan mittakaava on molempina päivinä H/D50- ja vanhemmissa sarjoissa 1:7.500, muissa sarjoissa 1:10.000. Sunnuntain pitkillä matkoilla ei käytetä mittakaavaa 1:15.000 maaston pienipiirteisyyden vuoksi.

Radat

Lauantain keskimatkan radat ovat teknisesti haastavia ja sisältävät myös reitinvalintavälejä. Sunnuntain pitkän matkan radat ovat nimensä mukaisesti pitkiä, vaihtelevia tehtäviä tarjoavia ja vaativia, erityisesti jos hellepäivät jatkuvat. Kilpailukeskuksen polkurikkaat, mutta suunnistukselliset lähialueet soveltuvat hyvin lasten ja vanhimpien veteraanien radoille. Ratamestarit ovat laatineet näille ikäryhmille selkeät ja riittävästi suunnistushaasteita tarjoavat radat. Rasteja on paikoitellen paljon ja lähekkäin, joten rastikoodit kannattaa tarkistaa rauhassa.

Tutustukaa kilpailuohjeisiin ja erityisesti niistä löytyviin koronapoikkeustilan terveysturvallisuusohjeisiin huolellisesti.

Hyvää suunnistusviikonloppua!

Jouni Tourunen, kilpailun valvoja