Ratamestareiden lausunto karttapaloilla ja maastokuvilla

Tämän vuoden Lahti-Suunnistuksessa on käytössä erinomainen maasto, joka teki ratamestarityöstä paljon helpompaa. Maastossa on paljon alueita, joilla suunnistaminen on taatusti nautinnollista ja erityisesti avokallioalueita on tarjolla. Radat on suunniteltu näiden hyvien alueiden käytön maksimoiseksi. Maastoa rikkoo muutama eri ikäinen hakkuualue, jotka on pyritty kiertämään ratasuunnittelulla. Näillä hakkuilla kulkukelpoisuus on melko huono tällä hetkellä kasvaneen heinikon vuoksi, mikä on hyvä huomioida reitinvalintaa tehdessä.

Lauantain keskimatkan radat ovat teknisesti haastavia ja näissä on pyritty hyödyntämään maaston parhaita osia. Osa rastipisteistä on erityisen haastavia, mutta lippuja ei ole kuitenkaan piilotettu tahallisesti. Maasto on paikoitellen jyrkkäpiirteinen, mutta myös erittäin nopeakulkuisia kallioalueita on tarjolla, joten kilpailijoilta vaaditaan kykyä mukauttaa omaa vauhtiaan tilanteen mukaisesti. Suurimmalla osalla keskimatkan ratoja on myös tarjolla yksi tai useampi reitinvalintaväli, joita rytmittää puolestaan lyhyet rastivälit.

Sunnuntain pitkät matkat kulkevat hieman kauempana ja mahdollistavat kartan reunoilla olevien mäkialueiden käytön. Maaston eteläosassa on suoritettu paljon metsänhoitotöitä ja tämä alue on päätetty jättää kokonaan käyttämättä. Tämän vuoksi kilpailualue on hieman suunniteltua pienempi ja pitkän matkan radoilla korostuu tekninen suunnistaminen erittäin pitkien reitinvalintavälien sijaan. Pitkän matkan radoilla on myös poikkeuksellisen tarkkoja rastipisteitä, joten rastinmääritteiden tarkastaminen on suotavaa.

Sunnuntain kilpailun radat ovat tavanomaisia kansallisia pidemmät ja radoista on pyritty tekemään SM-kilpailuiden ohjeaikojen pituisia. Mikäli tämän hetken sääennusteisiin on uskominen niin kilpailu tullaan käymään hyvässä säässä, mutta pahimpia hellekelejä tuolle päivälle ei onneksi pitäisi osua. Juomaa on tarjolla kaikille lähdön 1 radoille kerran tai useammin ratapituudesta riippuen. 1:15000 mittakaavaa ei käytetä koska maasto on paikoitellen erittäin pienipiirteinen, joten 1:10000 kartalla luettavuus on helpompaa. H21A ja D21A sarjoissa on käytössä perhoslenkit, jotta letkautumista ei syntyisi.

Lähtö 2 ikäsarjoilla lauantaina on tarjolla vanhempaa kuusikkoa, joka poikkeaa muusta maastosta. Alueella on jonkin verran motocross uria, mutta radoista on pyritty tekemään suunnituksellisesti mielekkäät huomioiden hyvä kulkukelpoisuus. Sunnuntaina ikäsarjat pääsevät muiden sarjojen keskimatkan maastoon, jossa on erinomainen kulkukelpoisuus. Tässä maastonosassa yhdistyvät avokalliot sekä suot muodostaen nautinnollisen suunnistuskokemuksen.

Lauantain lasten radat kulkevat lähellä kilpailukeskusta polkurikkaassa maastonosassa, kuten lähtö 2 ikäsarjatkin. Alueella on ajettu runsaasti motocrossia, jonka takia polkuverkosto koostuu hyvin erikokoisista ja runsaasti mutkittelevista poluista. Radoilla on pyritty huomioimaan eri tasoiset suunnistajat ja rastiväleillä on tarjolla useampia reitinvalintoja, joista varmasti jokaiselle löytyy sopivan tasoinen vaihtoehto.

Sunnuntaina päästetään nuoret irti lauantaisen keskimatkan maastoon. Alueella on muutama isompi polku joihin nuorimpien radat tukeutuvat. Hieman vanhemmille tarjotaan tarkkaa suunnistusta nautinnollisessa maastossa. Tavoitteena ratasuunnittelussa oli tarjota kaiken tasoisille sopivat radat ja paljon onnistumisen riemua.

Toivomme että kaikki kilpailijat nauttivat radoista sekä miellyttävästä maastosta.

Ratamestarit Teemu Niskanen ja Niko Vaenerberg