Toimintalinja

Seuratoimintalinja

Lahden Suunnistajat -37 on vuonna 1937 perustettu maamme ensimmäinen suomenkielinen suunnistuksen erikoisseura. Seuran toiminnan pääpaino on kesäsuunnistuksessa. Muita suunnistusmuotoja ovat pyöräsuunnistus, hiihtosuunnistus ja tarkkuussuunnistus, joita kehitetään resurssien mukaan.

Seuran virallinen toimintalinja löytyy alla olevan linkin takaa.

LS-37 TOIMINTALINJA

MISSIO JA VISIO

Missio

Seuran tarkoituksena on suunnistusharrastuksen edistäminen ja kilpailutoiminnan kehittäminen kaikissa ikäryhmissä ja tasoilla monipuolisesti sekä laadukkaasti toimien. Tuemme suunnistuksen näkyvyyttä ja tunnettavuutta toiminnassamme.

Visio vuoteen 2025

Suomen seuratuin suunnistusseura, jonka toimintaan on helppo tulla mukaan ja joka tunnetaan aktiivisesta toiminnastaan, hyvästä yhteishengestään ja menestyksekkäästä kilpailutoiminnastaan.

SEURAN EETTISET LINJAUKSET JA ARVOT

Yhteisöllisyys:

 • Seuran toimintaan on helppo tulla mukaan.
 • Uudet jäsenet tuntevat itsensä tervetulleiksi seuraan
 • Seurassa on kannustava ilmapiiri ja hyvä yhteishenki.
 • Seurahenkeä ylläpidetään yhteisöllisellä toiminnalla, tapahtumilla, kilpailumatkoilla ja leireillä

Avoimuus:

 • Toimintamme on kaikille avointa
 • Edistämme suvaitsevaisuutta ja rehtejä pelisääntöjä
 • Toimimme yhteistyössä seuran sisällä ja muiden toimijoiden kanssa toisiamme kunnioittaen
 • Tiedotamme aktiivisesti ja avoimesti toiminnastamme

Tavoitteellisuus:

 • Toimimme tavoitteellisesti ja laadukkaasti
 • Toimintamme on kehittävää ja kannustavaa

Ympäristötietoisuus:

 • Kunnioitamme luontoa, se on oleellinen osa lajiamme
 • Toimintamme edistää kestävää kehitystä
 • Huomioimme maanomistajat toiminnassamme

Terveelliset elämäntavat:

 • Kannustamme ja kasvatamme terveisiin elämäntapoihin.
 • Edistämme kansanterveyttä yhteisöllisellä ja aktiivisella suunnistustoiminnalla.
 • Noudatamme anti-dopingsääntöjä


SEURATOIMINNAN TAVOITTEET

TOIMINTAMUODOT

Lapset ja nuoret: 

Lasten Hippo-suunnistuskoulu on tarkoitettu kaikille 6-16 vuotiaille. Suunnistuskoulussa opitaan suunnistuksen perustaitoja, tutustutaan suunnistuksen eri harjoitusmuotoihin ja kehitetään lajitaitoja turvallisesti kokeneiden ohjaajien johdolla. Suunnistus lajina tarjoaa haasteita, elämyksiä ja uusia kavereita kaikenikäisille.

Lisätietoja

Esittelyvideo

 

Nuorten valmennusryhmät:

Tsempit-ryhmä:

TSEMPIT on n. 11-14 –vuotiaiden aktiivisesti kilpailevien lasten ryhmä, jossa tavoitteena on kehittyminen kilpasuunnistajana. Viikoittaisten harjoitusten (suunnistus- ja fysiikkatreenit) lisäksi ryhmän ohjelmaan kuuluu yhteisöllisiä leirejä ja treenipäiviä. Ryhmä harjoittelee osittain yhdessä nuorten SM-ryhmän kanssa ja on osa Nuorten ryhmää. Tsempit-ryhmän tavoitteena on innostaa nuoria suunnistukseen ja kilpailemiseen sekä rakentaa yhteisöllinen ja kannustava ilmapiiri. Nuoret pääsevät itse vaikuttamaan toimintaan, mikä näkyy muun muassa alku- ja loppuverryttelyjen sisällöissä leikkeinä ja peleinä. Tsemppien ryhmään valitaan hakemuksien perusteella. Hakijalta vaaditaan kykyä suoriutua itsenäisesti suorasta suunnistusradasta.

Lisätiedot

 

SM-ryhmä:

SM-ryhmä on 15-20 –vuotiaiden nuorten valmennusryhmä, joka tarjoaa nuorelle edellytykset kehittyä urheilijana. SM-ryhmän tavoitteena on intohimon sytyttäminen suunnistusta ja urheilua kohtaan. SM-ryhmä tekee yhteistyötä seuran aikuisten valmennusryhmän kanssa. Fyysinen harjoittelu keskittyy kestävyysharjoittelun lisäksi riittävien valmiuksien rakentamiseen aikuisten huippu-urheilua varten mm.  voima-, nopeus- ja tekniikkaharjoittelua aamutreeneissä. Taitoharjoittelussa ja kilpailuihin valmistautumisissa keskitytään SM-kisojen vaatimustasoon. SM-ryhmän nuoret tekevät samoja harjoituksia ja leireilevät samoilla leireillä yhdessä seuran aikuisurheilijoiden kanssa.

Nuorten SM-ryhmään valitaan hakemuksien perusteella. Hakijalta vaaditaan kykyä suoriutua itsenäisesti 15-sarjan tasoisesta suunnistusradasta.

Lisätiedot

 

Aikuisten valmennusryhmä (edustusryhmä):

Seuran aikuisten valmennusryhmä valmentautuu erillisen valmennuksen vuosisuunnitelman mukaisesti. Edustuksen kokonaisvaltaisen harjoittelun tukena on naisten ja miesten joukkueenjohtajat. Fyysinen harjoittelu toteutetaan lähtökohtaisesti urheilijan ja henkilökohtaisen valmentajan toimesta. Taitoharjoittelun lähtökohtana ovat suurviestien (Jukola, Tiomila, Viestiliiga) sekä arvokisojen (SM, EM, MM) vaatimusten huomioiminen ja niihin valmistautuminen. Harjoitteluun ja valmistautumiseen hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan eri alojen asiantuntijoita.

Aikuisten ryhmän muodostavat pääasiassa suurviestien ykkösjoukkueiden suunnistajat. Ryhmäläiset ovat ykkösluokan suunnistajia. Ryhmän kokoa voidaan tarkistaa kauden aikana jaoston harkintavaltuuksin.

Seuran kärkiurheilijoiden kanssa seura tekee henkilökohtaisia urheilijasopimuksia. Sopimuksissa huomioidaan urheilijan tason lisäksi sitoutuminen seuran valmennuksen toimintaan. Seuran edustusurheilijat toimivat seuraviestien (Halikko-viesti, 25-manna) runkona edistäen osallistumisellaan yhteisöllisyyttä.

Lisätiedot

 

Harrastesuunnistus:

 

 

 

KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAPOJA SEURASSA

1.    Ryhmien muodostaminen

Lasten ja nuorten ryhmät muodostetaan iän ja taitotason mukaan.
Myös yksilöllinen opetus ja oppiminen mahdollistetaan riittävällä määrällä ohjaajia. Valmennusryhmiin valitaan hakemuksien perusteella. Haku valmennusryhmiin on jatkuva.

Seuralla on kolme valmennusryhmää. Aikuisten valmennusryhmä (H/D18-H/D21), nuorten SM-ryhmä (H/D15-18) sekä Tsempit-ryhmä (H/D11-15).

Valmennusryhmät tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. Aikuisten valmennusryhmä ja SM-ryhmä muodostavat seuran edustusjengin. SM-ryhmä ja Tsempit muodostavat yhdessä seuran Nuorten ryhmän

Lisätiedot

2.    Joukkueiden muodostaminen

Aluetason kilpailuihin pyritään saamaan kaikki mukaan ja mahdollisimman monta joukkuetta.
Nuorten Jukolaan pyritään saamaan 2-3 joukkuetta vuosittain, joihin pääsevät mukaan vähintään aluetason kilpailuihin osallistuneet.
Jukolan ja Venlojen viesteihin osallistutaan niin monella joukkueella kuin mahdollista. Kaikki halukkaat pääsevät mukaan. Nuoriso- ja valmennusjaosto valitsee 1.-3. joukkueet kilpailumenestyksen perusteella. Joukkueet 4.-> muodostuvat kunto-, harrastaja- ja veteraanisuunnistajista. Aikuisten suunnistuskoululaisia kannustetaan mukaan.
Seuraviesteihin osallistutaan vuosittain 25-manna- ja Halikko-viesteihin, joissa pääpaino on saada mukaan nuoria.

3.    Harjoitusmäärät

Aloittelijoilla ja pienemmillä lapsilla on 1-3x/viikko ohjattua harjoituksia. Lisäksi kannustetaan harrastamaan monipuolisesti myös muita lajeja ja omaehtoiseen liikuntaan. Nuorilla 12-18-vuotiailla on ohjattuja harjoituksia 3-5x/viikko.
Aktiivikilpailijoilla harjoitusmäärät on jopa 550-600h/vuosi.

4.    Pääkilpailut lapsilla ja nuorilla

Henkilökohtaiset kilpailut: alueelliset Kompassi-tapahtumat, kansalliset kilpailut, aluemestaruuskisat, SM-kisat, KLL
Viestit: alueviestit, Nuorten Jukola, SM-viestit, Halikko-viesti, 25-manna.

5.    Kilpailumaksut

Tarkat tiedot seuran maksamista kilpailuista ja muista eduista löydät täältä.

6.    Palkitseminen ja kiittäminen

Seuran hallitus on hyväksynyt 14.9.2010 seuraavat ohjeet palkitsemiskäytänteistä:

6.1 Menestyminen

6.1.1 Seuran mestarit
Seuran mestarit palkitaan sarjoittain seuran mestaruusmitaleilla vuosittain erikseen sovitun kilpailun perusteella. Sm-kilpailussa mitalit jaetaan kolmelle parhaalle /sarja.

6.1.2 Lasten ja nuorten Kompassi-tapahtumat

Suunnistuskoulun yhteydessä järjestetään vuosittain Kompassi-tapahtumia. Kompassi-tapahtumat sisältävät alueellisesti järjestettävät Kompassi-cupin, -viestit ja -leirin sekä avoimen valtakunnallisen tapahtuman. Alueella keväästä syksyyn käytäviä cup-osakilpailuja on 5 kpl, joista loppupisteet lasketaan 4 parhaan kilpailun osalta. Kauden päätöstapahtumassa kolme parasta/sarja palkitaan pokaalein.

Lisätiedot. 

6.1.3 Seuran parhaat

Seuran parhaat palkitaan kauden päätyttyä seuraavasti:

 • Seuran paras – kiertopokaali + lahjakortti
 • Paras nainen – pokaali + lahjakortti
 • Paras mies – pokaali + lahjakortti
 • Paras veteraani – kiertopokaali + lahjakortti
 • Paras nuori (16-20 v) – kiertopokaali + lahjakortti
 • Paras tyttö (alle 16 v) – pokaali + lahjakortti
 • Paras poika (alle 16 v) – pokaali + lahjakortti
 • Vuoden tulokas – lahjakortti
 • Vuoden valmentaja tai valmennusteko – pokaali + lahjakortti

6.1.4 Menestysapuraha
MM-, EM-, Maailman Cup-, SM-kisoissa menestyneet palkitaan valmennusapurahalla erillisen taulukon mukaan riippuen lajista (kesä, hs, pysu) ja sarjasta (ei veteraani-sarjoissa). Jukola, Venlojen, Tiomila, Tvåmila, Nuorten Jukola, 25-manna ja Halikko – viesteissä menestyneet palkitaan valmennusapurahalla erillisen taulukon mukaan.

6.1.5 Iltarastien osallistujat
Esa Kolstelan muistorastien (iltarastit) voittaja – kiertopalkinto.
Kauden aikana kolme eniten osallistunutta henkilöä palkitaan  –  tavarapalkinnoilla.
Kauden aikana kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan tavarapalkintoja.

6.2 Seuran toimijoina ansioituneet

6.2.1 Ansiomerkit
Suunnistusharrastusta edistävistä toimista seura-, alue- ja valtakunnan tasoilla haetaan seuran juhlavuosina jaettavia ansiomerkkejä eri tasoilla.

6.2.2 Talkoolaiset
Lahti-Suunnistukseen talkoolaisina osallistuneet henkilöt kutsutaan vuosittain kilpailun jälkeen järjestettävään toimitsijajuhlaan. Toimitsijoille jaetaan myös toimitsija-asuja esim. T-paitoja.

Iltarastien ratamestareina kauden aikana toimivat henkilöt saavat kausikortin Iltarasteille.

Aktiivisesti seuratoimintaan osallistuneet toimijat, kuten esim. lasten – ja aikuisten suunnistuskoulujen ratamestarit / harjoitusten ohjaajat / valmentajat / leirien vetäjät vähintään 5 kertaa kauden aikana ko. tehtävissä toimineet palkitaan seura-asuilla. Palkittavista päättää ko. jaosto budjetin puitteissa.

Kauden päättäjäiset järjestetään vuosittain pikkujoulun merkeissä, jossa palkitaan vuoden aikana ansioituneet henkilöt ja/tai joukkueet. Lisäksi seura tarjoaa jäsenilleen kauden päättäjäisissä ruuan.

7.    Seuratoiminnan muodot

Seuratoiminta on organisoitu eri jaostojen kesken: nuoriso- ja valmennusjaosto, harrastesuunnistusjaosto, veteraanijaosto, kartta- ja kilpailujaosto, talousjaosto sekä tiedotusjaosto. Jaostot toimivat yhteistyössä tilanteiden ja tarpeiden mukaan. Hallituksessa on edustus joka jaostosta, jolla varmistetaan tiedonkulku ja tarkoituksen mukainen päätöksenteko.

Keskeisimmät toiminnot eri jaostoissa:

•    Nuoriso- ja valmennusjaosto

 • suunnistuskoulu lapsille ja nuorille
 • viikkoharjoitukset
 • valmennus-, testaus-, leiri- ja kilpailutoiminta
 • valmentaja- ja ohjaajakoulutus
 • yhteistyö alueen ja muiden seurojen kanssa
 • yhteistyö koulujen ja perheiden kanssa
 • seura johtaminen – koulutus (kuuluu kaikille jaostoille)

•    Harrastesuunnistusjaosto

 • Kuntosuunnistus: Iltarastit
 • Suunnistuskoulu aikuisille
 • Iltarasti kalusto (peräkärry)
 • Seura johtaminen – koulutus

•    Seniorijaosto

 • Veteraanien MM-kisat
 • seurakilpailut
 • talkootyö

•    Kartta- ja kilpailujaosto

 • Lahti-Suunnistus
 • aluemestaruuskilpailut
 • muut kilpailut ja yhteistyökumppaneiden tapahtumat
 • kartta-asiat: maastojen ajantasaistus ja uusien maastojen kartoitus
 • välineet (rastiliput, emitit, ym.)
 • ratamestarikoulutus
 • yhteistyö mm. maanomistajien, kuntien ja Puolustusvoimien kanssa

•    Talousjaosto

 • varainhankinta
 • talouden hoito
 • sopimukset

•    Tiedotusjaosto

 • sisäinen tiedottaminen: www.ls37.fi nettisivujen, Instagramin ja Facebookin kautta, seuran jäsenille tarkoitetun keskustelupalstan kautta.
 • ulkoinen tiedottaminen tapahtuu Etelä-Suomen Sanomien ja muiden maakunnallisten ja paikallisten lehtien avulla sekä www.ls37.fi nettisivujen, Instagramin ja Facebookin kautta

8.    Antidoping ja päihteet

Seuramme toiminta on päihteetöntä ja terveelliseen elämäntapaan kannustavaa.  Seurassa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton antidoping-ohjeita.

9.    Talkootyö

Seuran tärkein voimavara ovat aktiiviset jäsenet, jotka mahdollisuuksiensa mukaan osallistuvat seuratyöhön. Seuran tapahtumat ovat avoimia kaikille jäsenille. Suunnistuksen lisäksi järjestetään muuta mukavaa ja terveellistä yhdessäoloa.

Vähintään kerran vuodessa jäsenet kutsutaan seurapäivään tai seurailtaan, jossa yhdessä ja avoimesti käydään läpi seuran asioita ja toiminnan kehittämistä. Hallituksen jäsenet ja seuran toimisto ottavat mielellään vastaan ideoita ja palautetta sekä suullisesti että kirjallisesti.

Seuratyössä eniten talkoolaisia vaativia tapahtumia ovat: Iltarastit, Lahti-Suunnistus, Finlandia hiihdon latuasema, suunnistuskoulut, harjoitukset ja leirit.

Talkootyöhön kannustetaan kaikkia jäseniä ja jäsenten perheen jäseniä sekä tuttavia.

10.     Jäsenten rekrytointi

Seuran jäsenmäärää kasvatetaan kehittämällä uusien jäsenten hankintaa liittyviä toimintamalleja (esim. Lasten- ja aikuisten suunnistuskoulut, Ladyt rasteille, perhesuunnistus, opiskelijoiden harrastetoiminta).

11.    Yhteistyökumppanit

Seuramme yhteistyökumppaneita ovat mm. maanomistajat, kunnat, yritykset, alueen muut seurat, SSL, SLU, PHLU, NS, alueella toimivat urheiluopistot.

12.    Organisaatio

Seuratoimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja Antti orkola, 8 jäsentä sekä hallituksen sihteeri.

Toiminnanjohtajana/ toimistovastaava (toimiston esimies): Petteri Huikko (palkattu toimihenkilö)

Nuoriso- ja valmennusjaoston puheenjohtajana toimii Heikki Jokinen, jonka tehtävinä ovat:

 • budjetti, laskujen hyväksyminen, kokoukset, kokonaisorganisointi, tiedotusedunvalvonta, anomukset, urheilijasopimukset, viestivalinnat harjoitusten, leirien ja tapahtumien järjestäminen ja ohjaus

Nuoriso-/ valmennuspäällikkönä toimii Aleksi Anttolainen (palkattu toimihenkilö).

Nuorisopäällikön tehtäviin kuuluvat:

 • Valmennuksen suunnittelu ja organisointi
 • Valmennuksen materiaalin ja informaation hallinta
 • Yhteydenpito urheilijoiden kanssa
 • Valmentajien sparraus ja koulutus

Lasten ja nuorten ryhmien ohjaajat (2021) ovat:

 • Oravat: aloittelevat, alle 10-vuotiaat, luontoliikuntaa, -leikkejä ja -kasvatusta sekä tutustumista suunnistuksen perustaitoihin kuten karttamerkkeihin ja RR-rataan yhdessä huoltajan kanssa. Tässä ryhmässä on lapsella oltava oma huoltaja mukana kaikilla kerroilla. Ohjaajat: Tomi Silvonen, Joonas Kemppainen, Salla Hirvonen, Kirsi Kiiskinen, SM-ryhmäläinen (2)

 

 • Ketut: n. 8-11 -vuotiaat, selviytyy itsenäisesti RR/TR-radasta, luontoliikuntaa ja -kasvatusta sekä suunnistuksen perustaitojen kertaamista ja syventämistä. Ketut jaetaan kahteen tasoryhmään. Ohjaajat: Juha Hirvonen, Petri Kiiskinen, Antti Halme, Joel Siikanen, Eveliina Hasu, SM-ryhmäläinen (4)
  – Siniketut osaavat yleisimmät karttamerkit ja toimia itsenäisesti suunnistusradalla. Sinikettu osaa kauden jälkeen suunnata itse kartan, tehdä radalla reitinvalintoja ja myös helppoja oikoja. Sinikettu uskaltaa osallistua suunnistuskisaan omassa ikäsarjassaan.
  – Punaketut osaa tehdä radalla reitinvalintoja ja vaativampia oikoja. Kartan suuntaaminen on punaketulle rutiininomaista ja kokemusta löytyy myös RR-/TR-radan kilpailuista. Punakettujen tavoitteena on kauden jälkeen läpäistä helppo suora rata itsenäisesti.

 

 • Hirvet: n. yli 12-vuotiaiden harrasteryhmä, selviytyy itsenäisesti helposta normaaliradasta, luontoliikuntaa ja -kasvatusta sekä mukava harrastus lajitaitoja parantaen. Ohjaajat: Kristian Leppänen, Sanna Halme, Tomi Lehmusvuori, SM-ryhmäläinen (2)

 

 • Tsempit: n. 11-14 -vuotiaiden aktiivisesti kilpailevien lasten kilparyhmä, jossa tavoitteena kehittyminen  kilpasuunnistajana. Selviytyy itsenäisesti helpohkosta normaaliradasta. Harjoituksia 2-3/vko osittain yhdessä nuorten SM-valmennusryhmän kanssa. Erikseen sovittuja leiripäiviä ympäri vuoden. Ohjaajat: Anu Tahvanainen, Heikki Jokinen, Jarno Nurmela, Kirsi Arvela, Timo Lehtonen, Anu Nurmela, SM-ryhmäläinen (4)

 

Lasten Hippo-suunnistuskoulun 2022 rehtorina toimii Kirsi Kiiskinen (0442204168) ja vararehtorina Juha Hirvonen (0406301183)

Tähtiseuravastaava: Virpi Remahl, 044 – 775 5350, virpi.remahl(a)pajulahti.com

Seuran toimistossa on Litti – Liikunnalla Tukea Työelämään -työllisyysprojektin tuella palkattu seuratyöntekijöitä, joiden tehtävinä on mm. kilpailuihin ilmoittamiset, nettisivujen päivitys, kilpailumaksut ja muut talous- ja hallinnolliset tehtävät.

Talousjaoston puheenjohtaja on Kristian Leppänen, jonka tehtäviin kuuluu seuran taloussuunnitelman laadinta yhdessä talousjaoston jäsenten kanssa.

Seuran tiedottajana toimii Kirski Koivuniemi yhdessä tiedotusjaoston jäsenten kanssa.

13.     Pelisäännöt

Lasten pelisäännöt sovitaan ryhmittäin keväisin Suunnistuskoulun käynnistyessä. Seuraavassa keväällä 2016 sovitut Pelisäännöt:

Ryhmä 1:

 • Ryhmässä kaikki ovat kavereita, ollaan kilttejä.
 • Jokainen on yhtä tärkeä.
 • Ollaan hiljaa ja kuunnellaan ohjeita.
 • Tullaan ajoissa harjoituksiin
 • Puhutaan kauniisti, ei rumia sanoja.
 • Ei saa kiusata.

Ryhmä 2:

 • Ryhmässä kaikki ovat kavereita, ollaan kilttejä.
 • Jokainen on yhtä tärkeä.
 • Emme tavoittele voittoa hinnalla millä hyvänsä.
 • Arvostan myös kanssakilpailijoita ja ohjaajia.
 • Olen ajoissa harjoituksissa.
 • Pyrin noudattamaan terveellisiä elämäntapoja.

Ryhmä 3:

 • Huomioidaan ympäristö (luonto, muut ihmiset).
 • Kuunnellaan ohjaajia ja muita henkilöitä heidän puhuessaan.
 • Ollaan ystävällisiä.
 • Noudatetaan ohjeita.
 • Olen ajoissa harjoituksissa.
 • Pidetään hauskaa.

Aikuisten pelisäännöt:

 • Kannustetaan kaikkia.
 • Huomioidaan luonto.
 • Jokainen on yhtä tärkeä.
 • Emme tavoittele voittoa hinnalla millä hyvänsä.
 • Arvostan myös kanssakilpailijoita ja ohjaajia.
 • Olen ajoissa harjoituksissa.
 • Pyrin noudattamaan terveellisiä elämäntapoja.

14.    Toimintamuodot

Seurassamme on useita eri toimintamuotoja eri-ikäisille suunnistajille. Harjoitus- ja kilpailukalenteri lapsille ja nuorille sekä valmennusryhmille löytyvät seuran nettisivuilta. Lisäksi toiminnasta tiedotetaan seurakirjeillä, suunnistuskoulujen esitteillä ja Iltarastikalenterilla.

Lasten ja nuorten seuratoimintaa on järjestetty seuraavasti:

Lapset: 6-12-vuotiaat

Nuoret: 11-16-vuotiaat

Nuoret yli 16-vuotiaat ja aikuiset

 • Seuran leirit 3-5 x vuodessa
 • Suunnistusalueen yhteiset taitoharjoitukset
 • Pajulahden ja Vierumäen leiripäivät 1x kuukaudessa (tammi-maaliskuu)
 • Hallijuoksuharjoitukset talvikaudella torstaisin
 • Lisätietoja: Aleksi Anttolainen
 • https://www.ls37.fi/valmennus/

Leiritys:

 • Kevätleiri ulkomailla helmi- huhtikuussa
 • Kevätleiri Varsinais-Suomessa huhtikuussa
 • SM-valmistava leiri elokuussa
 • Syysleiri Pajulahdessa marraskuussa
 • Hiihtoleiri pohjoisessa joulukuussa-tammikuussa
 • Lisätietoja: Aleksi Anttolainen
 • https://www.ls37.fi/valmennus/leirit/

Kilpailut / tapahtumat / viestit:

 • Leiripäivät talvikaudella 1 x kuukaudessa
 • Kevätleiri huhtikuussa
 • Särkäniemi-suunnistus toukokuussa
 • Alueoravapolkukilpailu kesäkuussa
 • Leimaus – leiri kesäkuussa
 • Lahti-Suunnistus heinäkuussa
 • Aluemestaruuskilpailut elokuussa
 • Nuorten Jukola elokuussa
 • 25-manna ja Halikko-viestit lokakuussa
 • Seuran syysleiri marraskuussa
 • Seuran hiihtoleiri joulukuussa
 • Lisätietoja: Aleksi Anttolainen/ Heikki Jokinen