Toimintalinja

Seuratoimintalinja

Lahden Suunnistajat -37 on vuonna 1937 perustettu maamme ensimmäinen suomenkielinen suunnistuksen erikoisseura. Seuran toiminnan pääpaino on kesäsuunnistuksessa. Muita suunnistusmuotoja ovat pyöräsuunnistus, hiihtosuunnistus ja tarkkuussuunnistus, joita kehitetään resurssien mukaan.

MISSIO JA VISIO

Missio
Seuran tehtävänä on edistää suunnistusharrastusta ja kehittää kilpailutoimintaa kaikissa ikäryhmissä ja tasoilla monipuolisesti sekä laadukkaasti toimien.

Visio vuoteen 2020
Seura on moderni ja menestyvä liikuttaja, johon on helppo tulla mukaan ja joka tunnetaan aktiivisesta toiminnastaan, hyvästä yhteishengestään ja menestyksekkäästä kilpailutoiminnastaan.

SEURAN EETTISET LINJAUKSET LASTEN JA NUORTEN TOIMINNASSA

•    Pelisäännöillä luomme turvalliset ja kannustavat puitteet toiminnalle
•    Seuramme toiminta on hauskaa ja kehittävää.
•    Seuratoimintaan voi osallistua kaiken tasoiset lapset ja nuoret
•    Seuratoiminta tarjoaa vaihtoehtoja kaikille harrastamisesta kilpailemiseen ja seuratoimintaan erilaisissa tehtävissä

SEURATOIMINNAN TAVOITTEET

1. Luonnon kunnioitus

 • Toimintamme edistää kestävää kehitystä ja kunnioittaa luontoarvoja.

2. Tavoitteellisuus

 • Seurassa toimitaan eri tasoilla tavoitteellisesti ja oikeudenmukaisesti.

3. Terveyden edistäminen

 • Seurassa kannustetaan ja kasvatetaan terveisiin elämäntapoihin.

4. Yhteisöllisyys

 • Seurassa on kannustava ilmapiiri ja hyvä yhteishenki.

5. Avoimuus

 • Seuran toiminta on kaikille avointa ja suvaitsevaisuutta edistävää.

6. Reilu peli

 • Seurassa toimitaan toista ihmistä kunnioittaen ja antidoping-sääntöihin sitoutuen.

7. Talouden vakaus

 • Harrastamisen kulut pidetään kaikilla kohtuullisella tasolla.

8. Yhteiskunnallinen

 • Seuratoiminta edistää kansanterveyttä ja suunnistusta kansalaistaitona.

KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAPOJA SEURASSA

1.    Ryhmien muodostaminen

Lasten ja nuorten ryhmät muodostetaan iän ja taitotason mukaan.
Myös yksilöllinen opetus ja oppiminen mahdollistetaan riittävällä määrällä ohjaajia.

Nuorten ja aikuisten valmennusryhmät muodostetaan (Pro, Top Ten, Race)
kilpailumenestyksen ja suunnitelmallisen harjoittelun perusteella.
Pro = maajoukkuetaso tai liiton valmennusryhmiin kuuluvat.
Top Ten = henkilökohtaiseen SM-menestykseen tähtäävät yli 15-vuotiaat
Race = aktiivikilpasuunnistajat, jotka tähtäävät seuraviesteissä menestykseen

2.    Joukkueiden muodostaminen

Aluetason kilpailuihin pyritään saamaan kaikki mukaan ja mahdollisimman monta joukkuetta.
Nuorten Jukolaan pyritään saamaan 2-3 joukkuetta vuosittain, joihin pääsevät mukaan vähintään aluetason kilpailuihin osallistuneet.
Jukolan ja Venlojen viesteihin osallistutaan niin monella joukkueella kuin mahdollista. Kaikki halukkaat pääsevät mukaan. Nuoriso- ja valmennusjaosto valitsee 1.-3. joukkueet kilpailumenestyksen perusteella. Joukkueet 4.-> muodostuvat kunto-, harrastaja- ja veteraanisuunnistajista. Aikuisten suunnistuskoululaisia kannustetaan mukaan.
Seuraviesteihin osallistutaan vuosittain 25-manna- ja Halikko-viesteihin, joissa pääpaino on saada mukaan nuoria.

3.    Harjoitusmäärät

Aloittelijoilla ja pienemmillä lapsilla on 1-3x/viikko ohjattua harjoituksia. Lisäksi kannustetaan harrastamaan monipuolisesti myös muita lajeja ja omaehtoiseen liikuntaan. Nuorilla 12-18-vuotiailla on ohjattuja harjoituksia 3-5x/viikko.
Aktiivikilpailijoilla harjoitusmäärät on jopa 550-600h/vuosi.

4.    Pääkilpailut lapsilla ja nuorilla

Henkilökohtaiset kilpailut: sarjakilpailut 4x/vuosi, AOK, Aluemestaruuskisat, SM-kisat, KLL
Viestit: alueviestit, Nuorten Jukola, SM-viestit, Halikko-viesti, 25-manna.

5.    Kilpailumaksut

Seura maksaa nuorten sarjojen (20-vuotiaat ja alle) ja valmennusryhmien (Pro ja Top ten) kuuluvien osanottomaksut. Ryhmiin kuulumattomien yleisten sarjojen suunnistajille ja veteraaneille maksetaan SM- ja AM-kilpailujen osanottomaksut sekä viisi (kesäsuunnistus) + kolme (pyöräsuunnistus) + kolme (hiihtosuunnistus) kansallista kilpailua.
Seura maksaa harjoitusleirien kustannukset kotimaassa ja osittain ulkomailla.
Seuran harjoitukset ovat maksuttomia kaikille.
Nuori Suunta – kortti hankitaan kaikille lapsille ja nuorille, jotka osallistuvat suunnistuskouluun.

6.    Palkitseminen ja kiittäminen

Seuran hallitus on hyväksynyt 14.9.2010 seuraavat ohjeet palkitsemiskäytänteistä:

6.1 Menestyminen

6.1.1 Seuran mestarit
Seuran mestarit palkitaan sarjoittain seuran mestaruusmitaleilla vuosittain erikseen sovitun kilpailun perusteella. Sm-kilpailussa mitalit jaetaan kolmelle parhaalle /sarja.

6.1.2 Nuorten sarjakilpailut
Suunnistuskoulun yhteydessä järjestetään vuosittain neljä (4) sarjakilpailua. Vähintään kolmeen kilpailuun osallistuneet nuoret palkitaan vuosittain pokaaleilla kauden päätyttyä. Kauden päätöstapahtumaan osallistuneet palkitaan mitalilla ja muistopalkinnolla.

6.1.3 Seuran parhaat
Seuran parhaat palkitaan kauden päätyttyä seuraavasti:

 • Seuran paras – kiertopokaali + lahjakortti
 • Paras nainen – pokaali + lahjakortti
 • Paras mies – pokaali + lahjakortti
 • Paras veteraani – kiertopokaali + lahjakortti
 • Paras nuori (16-20 v) – kiertopokaali + lahjakortti
 • Paras tyttö (alle 16 v) – pokaali + lahjakortti
 • Paras poika (alle 16 v) – pokaali + lahjakortti
 • Vuoden tulokas – lahjakortti
 • Vuoden valmentaja tai valmennusteko – pokaali + lahjakortti

6.1.4 Menestysapuraha
MM-, EM-, Maailman Cup-, SM-kisoissa menestyneet palkitaan valmennusapurahalla erillisen taulukon mukaan riippuen lajista (kesä, hs, pysu) ja sarjasta (ei veteraani-sarjoissa). Jukola, Venlojen, Tiomila, Tvåmila, Nuorten Jukola, 25-manna ja Halikko – viesteissä menestyneet palkitaan valmennusapurahalla erillisen taulukon mukaan.

6.1.5 Iltarastien osallistujat
Esa Kolstelan muistorastien (iltarastit) voittaja – kiertopalkinto.
Kauden aikana kolme eniten osallistunutta henkilöä palkitaan     tavarapalkinnoilla.
Kauden aikana kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan tavarapalkintoja.

6.2 Seuran toimijoina ansioituneet

6.2.1 Ansiomerkit
Suunnistusharrastusta edistävistä toimista seura-, alue- ja valtakunnan tasoilla haetaan seuran juhlavuosina jaettavia ansiomerkkejä eri tasoilla.

6.2.2 Talkoolaiset
Lahti-Suunnistukseen talkoolaisina osallistuneet henkilöt kutsutaan vuosittain kilpailun jälkeen järjestettävään toimitsijajuhlaan. Toimitsijoille jaetaan myös toimitsija-asuja esim. T-paitoja.

Iltarastien ratamestareina kauden aikana toimivat henkilöt saavat kausikortin Iltarasteille.

Aktiivisesti seuratoimintaan osallistuneet toimijat, kuten esim. lasten – ja aikuisten suunnistuskoulujen ratamestarit / harjoitusten ohjaajat / valmentajat / leirien vetäjät vähintään 5 kertaa kauden aikana ko. tehtävissä toimineet palkitaan seura-asuilla. Palkittavista päättää ko. jaosto budjetin puitteissa.

Kauden päättäjäiset järjestetään vuosittain pikkujoulun merkeissä, jossa palkitaan vuoden aikana ansioituneet henkilöt ja/tai joukkueet. Lisäksi seura tarjoaa jäsenilleen kauden päättäjäisissä ruuan.

7.    Seuratoiminnan muodot

Seuratoiminta on organisoitu eri jaostojen kesken: nuoriso- ja valmennusjaosto, harrastesuunnistusjaosto, veteraanijaosto, kartta- ja kilpailujaosto, talousjaosto sekä tiedotusjaosto. Jaostot toimivat yhteistyössä tilanteiden ja tarpeiden mukaan. Hallituksessa on edustus joka jaostosta, jolla varmistetaan tiedonkulku ja tarkoituksen mukainen päätöksenteko.

Keskeisimmät toiminnot eri jaostoissa:

•    Nuoriso- ja valmennusjaosto

 • suunnistuskoulu lapsille ja nuorille
 • viikkoharjoitukset
 • valmennus-, testaus-, leiri- ja kilpailutoiminta
 • valmentaja- ja ohjaajakoulutus
 • yhteistyö alueen ja muiden seurojen kanssa
 • yhteistyö koulujen ja perheiden kanssa
 • seura johtaminen – koulutus (kuuluu kaikille jaostoille)

•    Harrastesuunnistusjaosto

 • Kuntosuunnistus: Iltarastit
 • Suunnistuskoulu aikuisille
 • Iltarasti kalusto (peräkärry)
 • Seura johtaminen – koulutus

•    Seniorijaosto

 • Veteraanien MM-kisat
 • seurakilpailut
 • talkootyö

•    Kartta- ja kilpailujaosto

 • Lahti-Suunnistus
 • aluemestaruuskilpailut
 • muut kilpailut ja yhteistyökumppaneiden tapahtumat
 • kartta-asiat: maastojen ajantasaistus ja uusien maastojen kartoitus
 • välineet (rastiliput, emitit, ym.)
 • ratamestarikoulutus
 • yhteistyö mm. maanomistajien, kuntien ja Puolustusvoimien kanssa

•    Talousjaosto

 • varainhankinta
 • talouden hoito
 • sopimukset

•    Tiedotusjaosto

 • sisäinen tiedottaminen: www.ls37.fi nettisivujen ja facebookin kautta, seuran jäsenille tarkoitetun keskustelupalstan kautta, kuukausitiedotteilla, Puskarasti-lehden avulla.
 • ulkoinen tiedottaminen tapahtuu Etelä-Suomen Sanomien ja muiden maakunnallisten ja paikallisten lehtien avulla, lasten ja nuorten suunnistuskoulu esitteen, Iltarasti-esitteen avulla.
 • seuran historiikki valmistuu syksyllä 2012

8.    Antidoping ja päihteet

Seuramme toiminta on päihteetöntä ja terveelliseen elämäntapaan kannustavaa.  Seurassa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton antidoping-ohjeita.

9.    Talkootyö

Seuran tärkein voimavara ovat aktiiviset jäsenet, jotka mahdollisuuksiensa mukaan osallistuvat seuratyöhön. Seuran tapahtumat ovat avoimia kaikille jäsenille. Suunnistuksen lisäksi järjestetään muuta mukavaa ja terveellistä yhdessäoloa.

Vähintään kerran vuodessa jäsenet kutsutaan seurapäivään tai seurailtaan, jossa yhdessä ja avoimesti käydään läpi seuran asioita ja toiminnan kehittämistä. Hallituksen jäsenet ja seuran toimisto ottavat mielellään vastaan ideoita ja palautetta sekä suullisesti että kirjallisesti.

Seuratyössä eniten talkoolaisia vaativia tapahtumia ovat: Iltarastit, Lahti-Suunnistus, Finlandia hiihdon latuasema, suunnistuskoulut, harjoitukset ja leirit.

Talkootyöhön kannustetaan kaikkia jäseniä ja jäsenten perheen jäseniä sekä tuttavia.

10.     Jäsenten rekrytointi

Seuran jäsenmäärää kasvatetaan kehittämällä uusien jäsenten hankintaa liittyviä toimintamalleja (esim. Lasten- ja aikuisten suunnistuskoulut, Ladyt rasteille, perhesuunnistus, opiskelijoiden harrastetoiminta).

11.    Yhteistyökumppanit

Seuramme yhteistyökumppaneita ovat mm. maanomistajat, kunnat, yritykset, alueen muut seurat, SSL, SLU, PHLU, NS, alueella toimivat urheiluopistot Vierumäki: laajempi yhteistyösopimus pitkäaikaisesta suunnistus toiminnan kehittämisestä sekä Pajulahti esim. talvikaudella viikoittainen halliharjoitus.

12.    Organisaatio

Seuratoimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja Tapio Irri, 8 jäsentä sekä hallituksen sihteeri.

Nuoriso- ja valmennusjaoston puheenjohtajana toimii Heikki Jokinen, jonka tehtävinä ovat:

 • budjetti, laskujen hyväksyminen, kokoukset, kokonaisorganisointi, tiedotusedunvalvonta, anomukset, urheilijasopimukset, viestivalinnat harjoitusten, leirien ja tapahtumien järjestäminen ja ohjaus

Nuorisopäällikkönä toimii Pasi Kankaanpää. Nuorisopäällikön tehtäviin kuuluvat:

 • Suunnistuskoulun pomo, nuorisovastaava, edunvalvonta, anomukset, nuorisoviestivalinnat alle 14-vuotiaiden toiminnan organisointi ja budjetti harjoitusten, leirien ja tapahtumien järjestäminen ja ohjaus

Lasten ja nuorten ryhmien ohjaajat ovat:

 • Oravat: aloittelevat, alle 10-vuotiaat, luontoliikuntaa ja -leikkejä sekä tutustumista suunnistuksen perustaitoihin kuten karttamerkkeihin ja RR-rataan. Tässä ryhmässä on lapsella oltava oma huoltaja mukana kaikilla kerroilla. Maria Palo-Järvinen, Juha Hirvonen, Anu Nurmela, Iida Peltonen, Eija Koivuniemi.
 • Ketut: alle 10-vuotiaat, selviytyy itsenäisesti RR-radasta, luontoliikuntaa ja suunnistuksen perustaitojen kertaamista ja syventämistä. Antti Halme, Kirsi Arvela, Lea Anttolainen, Roosa Kangas, Petri Kiiskinen.
 • Karhut: n. 10-12 -vuotiaat, selviytyy itsenäisesti TR-radasta ja/tai helposta suorasta radasta, luontoliikuntaa ja normaalisuunnistukseen tutustumista. Kristian Leppänen, Sanna Halme, Kirsi Koivuniemi, Tomi Lehmusvuori, Timo Lehtonen, Kimmo Koivuniemi, Anu Tahvanainen.
 • Hirvet: n. yli 12-vuotiaiden harrasteryhmä, selviytyy itsenäisesti helposta normaaliradasta, luontoliikuntaa ja mukava harrastus lajitaitoja parantaen. Heikki Jokinen, Jari Sundqvist, Sari Sundqvist, Anniina Taipale, Vladislav Kolganov.
 • Tehot: nuorten valmennusryhmä. Tavoitteena kehittyminen kilpasuunnistajana. Aleksi Anttolainen

Lasten Hippo-suunnistuskoulun 2019 rehtorina toimii Kirsi Kiiskinen.

Tähtiseuravastaava: Virpi Remahl, 044 – 775 5350, virpi.remahl(a)pajulahti.com

Seuran toimistossa on Litti – Liikunnalla Tukea Työelämään -työllisyysprojektin tuella palkattu seuratyöntekijöitä, joiden tehtävinä on mm. kilpailuihin ilmoittamiset, nettisivujen päivitys, kilpailumaksut ja muut talous- ja hallinnolliset tehtävät.

Talousjaoston puheenjohtaja on Antti Orkola, jonka tehtäviin kuuluu seuran taloussuunnitelman laadinta yhdessä talousjaoston jäsenten kanssa.

Seuran tiedottajana toimii Kimmo Hirvonen yhdessä tiedotusjaoston jäsenten kanssa.

13.     Pelisäännöt

Lasten pelisäännöt sovitaan ryhmittäin keväisin Suunnistuskoulun käynnistyessä. Seuraavassa keväällä 2016 sovitut Pelisäännöt:

Ryhmä 1:

 • Ryhmässä kaikki ovat kavereita, ollaan kilttejä.
 • Jokainen on yhtä tärkeä.
 • Ollaan hiljaa ja kuunnellaan ohjeita.
 • Tullaan ajoissa harjoituksiin
 • Puhutaan kauniisti, ei rumia sanoja.
 • Ei saa kiusata.

Ryhmä 2:

 • Ryhmässä kaikki ovat kavereita, ollaan kilttejä.
 • Jokainen on yhtä tärkeä.
 • Emme tavoittele voittoa hinnalla millä hyvänsä.
 • Arvostan myös kanssakilpailijoita ja ohjaajia.
 • Olen ajoissa harjoituksissa.
 • Pyrin noudattamaan terveellisiä elämäntapoja.

Ryhmä 3:

 • Huomioidaan ympäristö (luonto, muut ihmiset).
 • Kuunnellaan ohjaajia ja muita henkilöitä heidän puhuessaan.
 • Ollaan ystävällisiä.
 • Noudatetaan ohjeita.
 • Olen ajoissa harjoituksissa.
 • Pidetään hauskaa.

Aikuisten pelisäännöt:

 • Kannustetaan kaikkia.
 • Huomioidaan luonto.
 • Jokainen on yhtä tärkeä.
 • Emme tavoittele voittoa hinnalla millä hyvänsä.
 • Arvostan myös kanssakilpailijoita ja ohjaajia.
 • Olen ajoissa harjoituksissa.
 • Pyrin noudattamaan terveellisiä elämäntapoja.

14.    Toimintamuodot

Seurassamme on useita eri toimintamuotoja eri-ikäisille suunnistajille. Harjoitus- ja kilpailukalenteri lapsille ja nuorille sekä valmennusryhmille löytyvät seuran nettisivuilta. Lisäksi toiminnasta tiedotetaan seurakirjeillä, suunnistuskoulujen esitteillä ja Iltarastikalenterilla.

Lasten ja nuorten seuratoimintaa on järjestetty seuraavasti:

Lapset: 6-12-vuotiaat

 • Suunnistuskoulu huhtikuusta syyskuun loppuun kalenterin mukaan
 • maanantaisin klo 18.00 – 19.30
 • Lisätietoja: Pasi Kankaanpää
 • Saliharjoitukset lokakuusta huhtikuulle
 • maanantaisin klo 17.00 – 18.00 Kärpäsen koulu
 • Lisätietoja: Pasi Kankaanpää

Nuoret: 11-16-vuotiaat

 • Suunnistusharjoituksia kesäkaudella tiistaisin ja keskiviikkoisin
 • Nuorten talvikauden harjoitukset maanantaisin klo 18.00
 • Hallijuoksuharjoitukset talvikaudella Pajulahti-hallissa torstaisin
 • Lisätietoja: Heikki Jokinen, 050 – 552 2519
 • Perjantaisin jumppa- ja pelivuoro Jalkarannan koululla klo 18.00–20.00
 • Lisätietoja: Kirsi Koivuniemi, 041 – 502 2037

Nuoret yli 16-vuotiaat ja aikuiset

 • Seuran leirit 3-5 x vuodessa
 • Suunnistusalueen yhteiset taitoharjoitukset
 • Pajulahden ja Vierumäen leiripäivät 1x kuukaudessa (tammi-maaliskuu)
 • Hallijuoksuharjoitukset talvikaudella torstaisin
 • Lisätietoja: Kirsi Koivuniemi

Leirit 2016:

 • Kevätleiri Espanjassa helmi- huhtikuussa
 • Kevätleiri Varsinais-Suomessa huhtikuussa
 • SM-valmistava leiri elokuussa
 • Syysleiri Pajulahdessa marraskuussa
 • Hiihtoleiri Vuokatissa joulukuussa
 • Lisätietoja: Mika Kantola

Kilpailut / tapahtumat / viestit:

 • Leiripäivät talvikaudella 1 x kuukaudessa
 • Kevätleiri huhtikuussa
 • Särkäniemi-suunnistus toukokuussa
 • Alueoravapolkukilpailu kesäkuussa
 • Leimaus – leiri kesäkuussa
 • Lahti-Suunnistus heinäkuussa
 • Aluemestaruuskilpailut elokuussa
 • Nuorten Jukola elokuussa
 • 25-manna ja Halikko-viestit lokakuussa
 • Seuran syysleiri marraskuussa
 • Seuran hiihtoleiri joulukuussa
 • Lisätietoja: Kirsi Koivuniemi